Jelenlegi hely

Múltidéző

Az első városszabályozási terv

2020.04.24

A Dunaszerdahelyre vonatkozó első konkrét területrendezési terv létezéséről egy 1946. november 8-i forrásból értesülünk. Ez a Jozef Šmida községi komisszár és Mikuláš Svarinský HNB-hivatavezető által aláírt forrás ír arról, hogy hét taggal megalakult a...

Történelmi változók...

2020.02.27

A történelem sodra fura mozgásban tartja az egész világot, erről nap mint nap meggyőződhetünk. Egyik ismerősöm korában arra csodálkozott rá, hogy hadifogolytábor működött a városban. Nem is egy, mondtam neki, hanem kettő. Hitetlenkedve nézett, aztán...

Ma van húshagyó kedd – holnap kezdődik a böjti időszak

2020.02.25

A húshagyó kedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a keresztény egyházi évben, azaz a hamvazószerda előtti nap. A név is a böjt kezdetére utal, azaz ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani. Mind Magyarországon, mind a világ számos más pontján...

Kiskarácsony – csallóközi újévi népszokások

2019.12.31

Január, a polgári év első hónapja tehát a Vízöntő csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év első hónap- ját Szűz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus) naptárban a hónap első napja, az újév: SZŰZ MÁRIA,...

Szenteste a csallóközi néphagyományban

2019.12.24

December 24-e Jézus születésnapjának, karácsony ünnepének a vigíliája, az ősszülők: Ádám és Éva emléknapja. Az egyház még az adventi böjt hangulatát idézi, de már az e napi imádságokból is kicsendül a reménnyel teljes várakozás, a derűs, könnyed vidámság.

Advent – Úrjövet

2019.12.01

December elsején indul a meteorológiai tél, s az András utáni első vasárnap pedig az egyházi év kezdete, vagyis advent első vasárnapja.

Ma van Dunaszerdahely város gyásznapja

2019.11.02

November 2-án, a halottak napján egyben városunk gyásznapját is tartjuk: ma van ugyanis az I. és II. világháború dunaszerdahelyi hősi katonahalottjainak és polgári áldozatainak emléknapja.

Az első dunaszerdahelyi fotográfus

2019.08.19

Ma 180 évvel ezelőtt, éppen 1839. augusztus 19-én – hihetetlen nemzetközi érdeklődés közepette – jelentették be hivatalosan Louis Daguerre francia feltaláló eljárását, a dagerrotípiát. E napot tekintjük a fényképészet születésnapjának.

Szent István ünnepe a vidéken

2019.08.06

1860-ban, még jó idővel a kiegyezés előtt, a Vasárnapi Újságban az alábbi cikk jelent meg (vélhetőleg az akkori katolikus esperes, Szakváry János tollából). Ebben a dunaszerdahelyiek Szent Istán-ünnepéről emlékeztek meg, jelezve: „első apóstoli,...

Urunk szenvedése kápolna

2019.07.31

A történelem sodra eltakarja előlünk a múltat: így tűnt el a helyiek közösségi tudatából az is, hogy például Szerdahelyen több kis kápolna is létezett, így a templom mellett álló egykori halottas kápolna, egy a régi Újfaluban álló tábori kápolna, vagy az...

Egy város öt lapja

2019.06.20

Dunaszerdahely a 20. század elejére különösen fogékony lett az írott sajtóra; az öt-hatezer lakosú kisvárosban 1901 és 1945 között ugyanis nem kevesebb mint öt, heti rendszerességű újság jelent meg: a Csallóközi Lapok (1901–38), a Csallóköz (1909–18), a...

Zarándokút Dunaszerdahelyre

2019.06.19

Ez év április 9-én Amerikában élő kedves barátnőmmel, Demeter Katalinnal a szlovákiai Dunaszerdahelyre látogattunk. Katalin egy köztiszteletnek örvendő szabolcsi földbirtokos család, a Bleuerek leszármazottja. A szomorú történet, mely erre az utazásra...

Tudta? 165 éve egyesült Dunaszerdahely

2019.04.24

Településünk újkori történetének egyik legfontosabb fordulópontja minden bizonnyal az abszolutizmus idején történt, amikor 1854-ben közigazgatási egységgé vonták össze Előtejedet, Nemesszeget, Újfalut és Szerdahely mezővárost, Duna-Szerdahely néven.

Jány Gusztáv Dunaszerdahelyen

2019.01.13

Kevesen tudják csak, hogy a doni katasztrófában szinte teljesen megsemmisült 2. magyar királyi hadsereg parancsnoka, Jány Gusztáv altábornagy rövid ideig Dunaszerdahelyen is lakott, rokonainál.

Régi lapokban tallózva...

2019.01.09

Régi lapokban tallózva... címmel indul a Múltidéző rovatunk újabb cikksorozata, amelyben egykori dunaszerdahelyi eseményeket, történeteket idézünk fel... Elsőként egy 1935-ös, a Párgai Magyar Hírlapban megjelent írást hozunk, amely Százötvenezer koronát...

160 éve történt – régi idők iskolája városunkban

2018.09.15

Igazi gyöngyszemekre bukkanhat a kutakodó ember, ha a régmúlt idők újságjairól letörölve a port, belepillant azokba. Például elénk tárulhat egy a dunaszerdahelyi oktatást megismertető 1850-es évekbeli történet... Az alábbi írást Bogyó Alajos egykori...

Adalékok a dunaszerdahelyi katonasírokhoz

2018.07.23

A szlovák belügyminisztérium (Povereníctvo vnútra) 1951. április 23-i keltezésű, a dunaszerdahelyi Helyi Nemzeti Bizottságra küldött leirata („Starostlivosť o vojenské hroby, cintoríny, pomníky a pamätníky”) arra utasította Dunaszerdahely községet, hogy...

Adalékok a kisudvarnoki úti temető történetéhez

2018.07.18

A Kisudvarnoki úton található dunaszerdahelyi temetőt 1949-1950-ben alakították ki. A dunaszerdahelyi Helyi Nemzeti Bizottság 1949. június 16-ra keltezett pénzügyi terve alapján az új temetőre már az 1949-es költségvetésben elő volt irányozva pénz (a fürdő...

Oldalak