Back to top

Történelmi esemény: újratemették a Pókateleki Kondé családot

Publikálva: 2022, október 18 - 16:28
Idén 680 esztendeje annak, hogy Dunaszerdahely és a régió történetének egyik legismertebb történelmi családja, a Pókateleki Kondé család őse 1342-ben megszerezte a mai Sárga kastélyt is magába foglaló egykori Pókatelkét, Pókaföldét. Ezen történelmi esemény apropóján hirdette meg Dunaszerdahely Város Önkormányzata a Biró Márton Polgári Társulás javaslatára a Kondé emlékévet.
Történelmi esemény: újratemették a Pókateleki Kondé családot

Ennek egyik eleme az „SOS – Mentsétek meg lelkeinket” program, amelynek legfőbb, első „állomásaként” a szervezők, az önkormányzat és a társulás a Pókateleki Kondé család Kisudvarnoki temetői sírját restauráltatták és helyezték át temetőn belül, ám méltóbb helyre.

Ennek első lépéseként az egykori újfalui temetőből (amely a mai hotel és a mellette lévő járási hivatal területén állt) még az 1960-as években áthozott, betonba süllyesztett sírkeresztet kellett kiemelni, restaurálni és pótolni a kereszt egyik szárát. Majd új helyén, a temető bejáratánál, a Kálvária szoborcsoporttal átellenben felállítani – a munkálatokat a Csaplár családi kőfaragó cég végezte el.

A sírkő felirata:

„Pókateleki Kondé Istványnak Cs. Kir. Tanátsosnak több Jelles nemes Vármegyék Tábla Bírójának Életének 69. esztendejében Sz: Jakab havának 20 napján 1811 történt halála után és az ő Hitves Társának született Padányi Biró Margit Aszonynak a Ki is kedves férje elvesztésén keseregvén aztán két holnapokkal és hat napokkal utánna költözött Életének 52- Esztendejében – ezen nyugvó Házat és oszlopot mint elfelejthetetlen szülőiknek emeltették háládatos Gyermekei” – az utolsó, mára már lekopott sort, ami a márvány sírkereszt állíttatásának időpontját jelzi – „1819 die.1.jun.a Domini” –, a korábbi krónika őrizte meg számunkra.

Ezt követte a sírban nyugvók exhumálása, október 4-én. Itt katolikus egyházi szertartással kezdődött a sír felnyitása, majd a Domine temetkezési vállalat munkatársai exhumálták az oda áttemetett családtagokat.

Két koporsóban összesen kilenc személy földi maradványait emelték ki és helyezték cinkbetétes koporsóba – az eltemetettek mellé a szertartás eseményét megörökítő okiratot is elhelyeztek. A sírban a Pókateleki család Dunaszerdahelyen maradt ágának ősszülei, Pókateleki Kondé István (1743–1811) császári és királyi tanácsos, templomatya, s felesége, Padányi Biró Margit (1760–1812), illetve leszármazottaik nyugodtak.

Az exhumálást követő héten pedig, október 12-én szűk körben, ahol a család leszármazottai, a Dolnay család képviselői, illetve városunk vezetői és a városvédő egylet tagjai vettek részt, méltó egyházi szertartással, Bozay Krisztián esperes és Balogh Károly karcsai plébános eltemette a jeles család hamvait, majd a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templomban mondtak lelki üdvükért szentmisét.

Az SOS program másik állomása Sikabonyban zajlik:

október 15-én az 1848-as honvédtiszt, Sikabonyi Gálffy Ignác sírját restaurálták és állították fel a városvédők.

A Kondék újratemetéséről, az azt megelőző exhumálásról, illetve a Kondé emlékév további történéséiről is lesz előadás a 2022. november 4-ei Kondé emlékkonferencián, amelyet a szervezők a Csallóközi Múzeummal közösen a jeles intézmény falai között rendeznek, és amelyre a szélesebb érdeklődő közönséget is várják majd.

(ya)

Ezt már olvasta?

Cookies