Back to top

Kapcsolat

A dunaszerdahelyi.sk / dunajskostredsky.sk
minden tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.
A weboldalon elhelyezett szövegek a dunaszerdahelyi.sk / dunajskostredsky.sk-ra
való hivatkozással szabadon idézhetőek.
Azonban a fotók és videók, mozgóképek egészének,
illetve azok részeinek felhasználásához
a Perfects, a.s. előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

Kiadja:


Alžbetínske námestie 1203
929 01 Dunajská Streda
IČO: 00588105
DIČ: 2020365765

igazgató: Rajkovics Péter
 

Bíró Éva
főszerkesztő
Tel.: 0908 054 857

Polák László
szerkesztő-riporter

Vígh Máté
operatőr-vágó

Kanovits Zoltán
operatőr-vágó

Nagy Gyula
operatőr-vágó

DSTV elérhetőségek:
Tel.: +421 31/552 78 27
Fax: +421 31/550 61 61
Mobil: +421 905/440 308
E-mail: dstv [at] perfects.sk
Honlap: www.dunaszerdahelyi.sk

 

 

 

Főszerkesztő:
Nagy Attila
nagy [at] perfects.sk

Szerkesztő:
Rózsár Vince

Irodai asszisztens:
Szőköl Diana

dunaszerdahelyi.sk
Dunaszerdahelyi Hírnök
elérhetőségek:

+421 908 480 402
E-mail: press [at] perfects.sk
Honlap: www.dunaszerdahelyi.sk

 

 

A dunaszerdahelyi.sk hírportál általános felhasználási feltételei

I. Általános rendelkezések

1. A dunaszerdahelyi.sk internetes hírportál üzemeltetője a Perfects, Rt. (Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, nyilvántartva
a Nagyszombati Járásbíróság cégjegyzékében, Rt. szakasz, betétszám 200/T, adószám: 00 588 105).
2. A felhasználó a weboldalra lépéssel beleegyezik a portál használatának az üzemeltető által megszabott feltételeibe (a továbbiakban „Feltételek”) beleértve a portál által használt Cookiekat is.
3. Az üzemeltető frissítheti és módosíthatja a portál tartalmát, emellett jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani, módosítani vagy kiegészíteni a portál bármely részét.
4. A felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely indokolatlan beavatkozást jelent az üzemeltető vagy harmadik személy szerzői jogi tulajdonába.

II. Személyes adatok védelme

1. A felhasználó jogosult a hírportál (a továbbiakban portál vagy oldalak) használatára anélkül, hogy köteles lenne megadni bármely személyes adatát az üzemeltetőnek.

2. Abban az esetben, ha az üzemeltető a hírportálon keresztül a felhasználót személyes adatainak megadására kéri, az üzemeltető köteles:
a) a hírportálon megadni a személyes adatok feldolgozásának célját
b) biztosítani, hogy csak olyan személyes adatok kerüljenek feldolgozásra, melyek terjedelemben és tartalomban eleget tesznek feldolgozási céljuknak és elengedhetetlenek a cél elérése érdekében, emellett a feldolgozásuk időtartama is a célnak megfelelő.

3. Amennyiben az üzemeltető a hírportálon nem tünteti fel a személyes adatok feldolgozásának célját és nem határolja be ezen adatok feldolgozásának időtartamát, az üzemeltető jogosult a felhasználó által önként megadott vagy feltüntetett személyes adatok, főleg a regisztrációs adatlap alapján: keresztnév, vezetéknév, akadémiai cím és akadémiai rang, lakhely, telefonszám, e-mail cím terjedelemben kizárólag csak az üzemeltető kereskedelmi és marketing tevékenységeinek céljaira felhasználni (pl. hírlevelek küldése).

4. A felhasználó jogosult bármilyen, a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó feltételek kapcsán felmerülő kérdéseit elektronikus levél formájában vagy az üzemeltető székhelyének címére elküldeni, emellett bármikor visszavonhatja a személyes adatai feldolgozásának jóváhagyására tett engedélyét. A felhasználó eszerint az érintett személyre vonatkozó 122/2013 sz. Tt. A személyes adatok védelméről és némely törvénymódosításról és -kiegészítésről szóló törvényből adódóan minden jogát fenntarthatja.

5. A felhasználó köteles az üzemeltetőnek pontos, teljes és valós, kizárólag őt, mint felhasználót érintő személyes adatokat megadni

6. Az üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség olyan, a felhasználót vagy harmadik személyt érintő károkért, sérelmekért, melyek az alábbi okok miatt jöttek létre:
a) nem teljes, pontatlan vagy valótlan személyes adatok megadása a felhasználó által,
b) a felhasználó e-mail fiókjának működőképtelensége vagy érvénytelensége miatt,
c) a felhasználó elérhetetlensége miatt, amennyiben sem a megadott telefonszámon, sem a megadott e-mail címen keresztül nem lehet kapcsolatba lépni vele.

III. Cookiek

1. Annak érdekében, hogy a hírportál a felhasználók preferenciái alapján optimalizálja működését, úgynevezett cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó merevlemezén. A sütik a felhasználók által preferált, illetve leglátogatottabb oldalak azonosítására szolgálnak, ezáltal lehetővé téve a felhasználók érdekében a hírportál működésének javítását.

2. A felhasználó bármikor módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy az ne fogadja a sütiket, illetve a fogadott sütiket bármikor törölheti. Abban az esetben, ha a felhasználó nem fogadja, vagy törli ezeket a fájlokat, tudomásul veszi, hogy ez hatással lehet az oldal teljes és zavartalan működésére.

IV. Vitafórum és üzenőfal hozzászólások

1. A felhasználó jogosult az üzemeltető által meghatározott feltételek szerint saját hozzászólással csatlakozni vitafórumokhoz, vagy üzenetet hagyni az úgynevezett üzenőfalon.

2. A felhasználónak tilos
a) obszcén kifejezéseket használni, durva és vulgáris szleng kifejezéseket használni (szóval, vagy jelekkel kifejezve), személyes támadást intézni mások ellen, vagy fenyegetni más személyeket.
b) valótlan, megtévesztő, ellenőrizetlen vagy sértő információkat közölni bármely más személyről, vagy bármely más személy személyes adatait közölni annak beleegyezése nélkül
c) közzétenni bármilyen hozzászólást, vagy szöveget, amely egyértelműen értelmetlen, vagy érthetetlen
d) propagálni bármilyen nemzeti alapú erőszakot vagy gyűlöletkeltést fajra, színre, etnikai csoportra való megkülönböztetéssel, vagy bármilyen nyelvi esetleg vallási hovatartozás alapján, fogyatékosságra, életkorra, szexuális irányultságra, családi állapotra, politikai vagy más véleményre, társadalmi származásra, vagyoni, születési, vagy egyéb állapotra alapozva.
e) háborút, vagy kegyetlen és embertelen bánásmódot propagálni, az ilyen intézkedést bagatelizálni, vagy jóváhagyni
f) pornográfiát, alkoholizmust, dohányzást, kábítószereket, vagy egyéb pszichotróp anyagot propagálni
g) árut, termékeket, vagy bármely személy szolgáltatásait reklámozni

3. Amennyiben az üzemeltető a fenti tiltólistán túl nem megfelelőnek ítéli meg a hozzászólást, elsősorban ha az az üzemeltető vagy bármely harmadik személy kapcsán jogot vagy jogos érdeket sért, jogosult azt bármikor módosítani vagy törölni.
4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a hozzászólásai vagy az általa közzétett hivatkozások alapján, melyek nincsenek összhangban a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező jogszabályaival, büntethető szabálysértési vagy büntetőjogi eljárásban, és polgárjogi felelősségrevonása sem kizárt

V. Hivatkozások, linkek

1. A hírportálon az üzemeltető harmadik fél által működtetett weboldalakra mutató hivatkozásokat helyezhet el. Ezen hivatkozások a hírportálon lévő szövegekkel vagy írásokkal kapcsolatban állnak. Az üzemeltető semmilyen módon nem felelős azokért a tartalmakért, amelyekre a linkek mutatnak; az üzemeltető által elhelyezett linkek nem tekinthetők harmadik személy támogatásának, vagy propagációjának. Az üzemeltető semmilyen módon nem vállal felelősséget azon helyek funkcionalitásáért, amelyekre ezek a hivatkozások mutatnak.

2. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyeken megtalálható az üzemeltető által működtetett hírportálra mutató hivatkozás. Az ilyen hivatkozás nem tekinthető támogatásnak, semmilyen kapcsolatba nem hozható más szolgáltatók weblapjaival.

VI. A felelősség elhárítása

1. Az üzemeltető semmilyen értelemben nem felelős:
a) a hírportálon megjelenő tartalomért, helyességért, az információk frissességéért, a nyomtatási hibákért vagy az írásban, számolásban vétett hibákért,
b) a hírportál működésképtelenségéért a felhasználó kapcsolódási hibája miatt,
c) azért a tényért, hogy a hírportál nem kompatibilis vagy nem teljes mértékben működőképes konkrét böngészők esetében

2. Az üzemeltető tehát ezen bekezdés 1-es pontja alatt feltüntetett esetekben nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználó vagy harmadik személy
által elszenvedett károkért, sérelmekért. Mindenki, aki a hírportálon megjelenő információk alapján cselekszik, cselekvőképtelen marad, vagy valamit elvisel, saját felelősségére teszi ezt.

VII. Szociális hálók

1. A felhasználó jogosult a hírportálon megjelenő oldalak vagy egy részük megosztására
a szociális hálókon (Facebook, stb.) és felelősséget vállal hozzászólásaiért és megosztásaiért is.
2. Abban az esetben, ha az üzemeltető műszakilag biztosítja a felhasználó bármelyik szociális hálón létrehozott profiljának összeköttetését a hírportállal,
az üzemeltető ragaszkodik ezen jogi nyilatkozat II. cikkelyében található, a felhasználó személyes adatainak védelméről szóló feltételekhez.
3. Abban az esetben, ha az üzemeltető az adott szociális hálón lévő saját oldalán osztja meg a hírportál oldalait, hozzászólásaiban és
megjelenítéseiben tartja magát ezen jogi nyilatkozat IV. cikkelyében leírt feltételekhez.

VIII. Általános rendelkezések

1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ha bármilyen jogosulatlan lépéssel megsérti az üzemeltető jogait, az I. cikkely 4. pontja
alapján az üzemeltető minden jogi eszközt felhasználhat ellene, hogy megvédje jogait és érdekeit, akár büntetőjogi eljárás keretében.
2. Az üzemeltető jogosult bármikor megszüntetni a felhasználó regisztrációját, akár indokolatlanul is.
3. Az üzemeltető jogosult ideiglenesen vagy tartósan korlátozni vagy megtiltani a felhasználó hírportálhoz való hozzáférését akár indokolatlanul is, ha ez az üzemeltető vagy harmadik személy jogainak és jogos érdekeinek védelmében elengedhetetlen, illetve a hírportál sértetlensége érdekében, a nem kívánt behatolásoktól védve azt.
4. A felhasználó jogosult bármikor és bármilyen formában jelenteni az üzemeltetőnek más felhasználó olyan cselekedetét, amely sérti a hírportál felhasználási feltételeit.
5. Ha ezen feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné válik vagy elveszíti hatékonyságát, nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és hatékonyságát.
6. A hírportál használati feltételeinek módosításai, illetve kiegészítései az üzemeltető oldalain való közzététel napján lépnek érvénybe és hatályba.

 

Cookies