Jelenlegi hely

Vajda Barnabás

Dunaszerdahely a források tükrében

2020.06.18

Rendhagyó könyvbemutatón találkozhatott a közönség Vajda Barnabás történész Dunaszerdahely 1945–89 közötti várostörténetének bevezető, forrásokat felvonultató kötetével a Csallóközi Múzeum június 17-én szervezett estjén.

Az első városszabályozási terv

2020.04.24

A Dunaszerdahelyre vonatkozó első konkrét területrendezési terv létezéséről egy 1946. november 8-i forrásból értesülünk. Ez a Jozef Šmida községi komisszár és Mikuláš Svarinský HNB-hivatavezető által aláírt forrás ír arról, hogy hét taggal megalakult a...

„Szükségünk van katona felmenőink emlékére”

2018.11.03

A november 2-ai városi gyásznapon felavatott I. és II. világháborús katonahősöket megidéző emlékmű felavatásán Vajda Barnabás történész, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánhelyettese, az egyetem történelem tanszékének docense mondott ünnepi...

Adalékok a dunaszerdahelyi katonasírokhoz

2018.07.23

A szlovák belügyminisztérium (Povereníctvo vnútra) 1951. április 23-i keltezésű, a dunaszerdahelyi Helyi Nemzeti Bizottságra küldött leirata („Starostlivosť o vojenské hroby, cintoríny, pomníky a pamätníky”) arra utasította Dunaszerdahely községet, hogy...

Adalékok a kisudvarnoki úti temető történetéhez

2018.07.18

A Kisudvarnoki úton található dunaszerdahelyi temetőt 1949-1950-ben alakították ki. A dunaszerdahelyi Helyi Nemzeti Bizottság 1949. június 16-ra keltezett pénzügyi terve alapján az új temetőre már az 1949-es költségvetésben elő volt irányozva pénz (a fürdő...

Az 1848-as hős sírjánál emlékeztek

2017.03.14

Sikabonyi Gálffy Ignác 1848-as honvédtiszt sírjánál helyezte el ma délután a sikabonyi öreg temetőben a kegyelet és a megemlékezés koszorúját a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet képviseletében Karaffa Attila városi képviselő, a kulturális...

Az első világháborús katonahalottakra emlékeztek

2016.11.12

Csendes mécsesgyújtással emlékezett meg az első világháború befejezéséről és a katonahalottakról Sikabonyban, az Első világháborús katonai temető kápolnájánál a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet.

A medvei Duna-hídról

2016.08.27

Több hír szólt mostanság a sok dunaszerdahelyi számára is fontos, naponta használt medvei Duna-híd felújításáról, s az azt övező nehézségekről. A helyzet az, hogy a Nagy-Dunán átívelő medvei híd soha nem volt a politika kedveltje.

760 - Szerdahely első írásos említéséhez…

2016.07.08

A helyieknek a múlttal való valamilyen viszony kialakítására tett próbálkozása volt az, hogy 1980 legelején Vámbéry Ármin emléktábla került az azonos nevű térre, valamint hogy 1980. október 16-17-18. között megünnepelték „Dunaszerdahely város alapításának...

Könyv a szocialista Dunaszerdahelyről

2016.02.27

Vajda Barnabás nevét Dunaszerdahelyen sokan ismerik, mint történészét, tanárét, szakíróét. Tavaly a történettudomány habilitált docense lett, 2015 végén pedig kinevezték a Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos dékánhelyettesévé.