Back to top

Dunaszerdahely Csaplár Benedek emlékévet hirdet

Publikálva: 2016, április 24 - 13:01
Dr. Vajda Barnabás beszéde a Szent György-emlékesten.

„Csaplár Benedek Dunaszerdahelyi / Újfalui születésű piarista szerzetes, tanár, iskolaigazgató, néprajzkutató, a MTA tagja, akadémikus-tudós, a piarista rend történetírója. Magasan művelt, tanult ember, példás és feddhetetlen életet élő személyiség volt.

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 városvédő egylet helyesli és teljes mellszélességgel támogatja önkormányzatunknak azt a szándékát, hogy a 2016-os év Csaplár Benedek emlékév legyen a városban, és azt is, hogy a VMK Csaplár Benedekről neveztessék el.

2016-ban van a jeles tudósunk halálnak 110. évfordulója. A 85 éves idős pap Csaplárt 1906-ban egy anarchista támadta meg Budapesten, megsebesítette őt, amibe az idős ember belehalt.

Csaplár Benedek kivételes pályájú dunaszerdahelyi. (Természetesen amikor ő 1821-ben született, Dunaszerdahely még nem létezett mint egyesült település.) Ipolyi Arnold barátja és munkatársa volt. A Tündérkert meséjét a csallóköziek közül nagyon sokan ismerik. De azt kevesebben tudják, hogy a Csallóköz népi mitológiájának és népszokásainak Csaplár volt a legnagyobb tudósa, s hogy a Tündérkert szép meséje éppen tőle származik.  

Csaplár Benedek emléke évtizedekre eltűnt, el lett tüntetve a városunk köztudatából. Nevét le nem írták. Emlékét nem ápolták. Az a katolikus iskola, amelyet ő maga és az ő családja támogatásával 1861-ben újjáépítettek, az az iskola ma már nem létezik, lebontották, emlékét csupán néhány ritka fotó őrzi. Csaplár Benedek is része lett a kommunista tabuizálásnak.

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 városvédő egylet úgy véli, eljött az ideje, hogy Csaplár Benedek személyisége: az ő nagy tudása, szorgalma, hivatástudata a városunk szélesebb közvéleménye számára példa legyen. Amikor azt mondjuk, hogy »történelmi hagyományaink”, akkor azt is értjük alatta, hogy fontos a generációk közti tudásátadás. Ez nekünk kötelességünk. Mi vagyunk a következő generáció, akik ugyan nem kaptuk, de tovább akarjuk adni Csaplár Benedek mementóját. Eljött az ideje, hogy egy emlékév hirdesse: ez a város egykor élt tudós fiának életén keresztül akarja megélni, megismerni és megerősíteni az itt élők magyar és csallóközi identitását.

Bármilyen meglepő, Dunaszerdahely több terének nincs neve. A buszmegálló előtti park. A kultúrház előtti tér. Ismerős? Ki fogja elnevezni ezeket a helyeket, ha nem mi, akik a magunkénak valljuk és szeretjük ezeket a helyeket?

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 városvédő egylet tehát maximálisan támogatja, hogy a 2016-os év Csaplár Benedek emlékév legyen, és azt is, hogy a VMK Csaplár Benedekről neveztessék el. Örülünk, hogy a kulturális bizottság javaslatát a testület egyhangúlag támogatta. A javaslatot egyébként a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó oszlopos tagjai tették. Mert a kultúrház is, meg Csaplár Benedek is a miénk. Mert tisztelgünk Csaplár Benedek kiváló emléke, tudományos és szellemi hagyatéka előtt.

Vajda Barnabás”

Elhangzott: Dunaszerdahely, Vermes-villa, 2016. április 22.

Ezt már olvasta?

Cookies