Back to top

Forráskiadvány jelent meg Dunaszerdahely 1945 utáni történetéről

Publikálva: 2020, január 26 - 13:42
Vajda Barnabás történész Dunaszerdahely 1945–1989 közötti történetét feldolgozó nagyobb munkájának első köteteként olyan forráskiadványt jelentetett meg a közelmúltban, amelynek tematikája eddig javarészt feltáratlan volt: a kommunista város működésének dokumentumait tárja elénk.
Forráskiadvány jelent meg Dunaszerdahely 1945 utáni történetéről

„Mivel több mint tíz éve dolgozom Dunaszerdahely 1945 utáni történelmének feltárásán, úgy döntöttem, hogy első lépésként kiadom ezt a gyűjteményt, amely a felgyülemlett
kutatási forrásanyagnak ugyan csak számban egy kis töredéke, viszont jellemző példái. Terveim szerint ezt követi majd egy átfogó Dunaszerdahely várostörténeti könyv.

Azok a nyers források, iratok, adatok, számok stb., amelyeket itt közlök, a készülő várostörténeti monográfiában már mint Dunaszerdahely 1945 utáni történetének szerves részei, mint kifejtett történetek fognak megjelenni” – írja a szerző.

„A tisztelt olvasó által kézben tartott források tehát egy átfogó várostörténeti kutatás háttéranyagai: szöveges források, túlnyomó többségükben hivatalos iratok a dunaszerdahelyi városi és járási nemzeti bizottságról, kisebb részben sajtóforrások, statisztikai táblázatok, tervrajzok, térképek stb. Az I. fejezetben számba veszem a fellelhető forrásokat, krónikákat és levéltári fondokat, és közlöm a legszükségesebb szakirodalom listáját is. A II. fejezet szöveges szemelvényeket tartalmaz pontos forrásmegjelölés kíséretében. A III. fejezet egy újdonság: egy névjegyzék, amely a vázát adja azoknak a személyeknek, akik 1938 és 1989 között a városban valamilyen nyilvános szerepet töltöttek be. A IV. fejezetben található statisztikai jellegű források az olvasók szempontjából száraz adatok, de a történész számára nélkülözhetetlenek a teljesebb kép kialakításához. Az V. fejezetben forrásokat közlök fénykép formában. Itt szeretném megjegyezni, hogy könyvem nem tartalmaz fényképeket a városról, ez egyáltalán nem volt e forráskiadvány celja” – írja a kötet bevezetőjében Vajda Barnabás.

A kiadványt a Selye János Egyetem Tanárképző Kara jeletette meg, kemény táblás kivitelben, 268 oldalon.

Ezt már olvasta?

Cookies