Jelenlegi hely

húsvét

Nagypénteki böjtkalauz

2018.03.30

Nagypéntek a gyász napja az egész keresztény világban, egyben szigorú böjt is: csak háromszor szabad ennünk, de jóllaknunk csak egyszer szabad.

Húsvét, a mi ünnepünk!

2018.03.30

Napjaink rohanó világában a hagyományos értékek kiveszőben vannak. Robotolunk, hogy bebiztosítsuk mindazt, ami „nem hiányozhat” életünkből, lakásunkból, vagy az asztalunkról.

A húsvéthétfői öntözés csallóközi hagyományáról

2017.04.17

Húsvéthétfő az ünnep kis nyolcadának az első napja. Az egyház a megkeresztelt hívők új életének a boldogságát, nyugalmát hirdeti. E nappal kapcsolatban alakult ki a locsolkodás szokása. Ezt a műveletet a Csallóközben, egyes falvaiban öntözésnek nevezik. A...

Az Ünnepek ünnepe

2017.04.16

Az ősegyházban a mai ünnepet Solemnitas solemnitatumnak, azaz az Ünnepek ünnepének nevezték. A liturgiában Dominica Resurrectionis = a mi Urunk Jézus Krisztus föltámadásának napja a neve. E liturgia lényege és tartalma Krisztus dicsőséges föltámadása, ahogy...

Nagyszombat néphagyománya

2017.04.15

Megkülönböztetett helyet foglal el a népi hagyományban húsvét hete. A nagyhét három utolsó napját: nagycsütörtököt, nagypénteket és nagyszombatot az egyház Triduum sacrumnak, azaz Három szent napnak nevezi. E napok mindegyikén Krisztus szenvedése és halála...

A mi halálunk is legyőzetik

2016.03.26

Legnagyobb keresztyén ünnepünk, a húsvét – nagypéntekkel együtt – a bűnből és a halálból való megváltás, a megszabadítás, a feltámadás ünnepe olyan távlatot teremt mindannyiunk számára, amelyben – joggal – másként, új nézőpontból tekinthetünk a saját...

Tegyük magunkévá húsvét üzenetét

2016.03.25

Nagycsütörtök, nagypéntek és az ünnepélyes húsvéti vigília segítségével minden évben felelevenítjük az Úr szenvedését, halálát és feltámadását. A szent három nap alatt újra és újra át tudjuk érezni, hogy Isten végtelenül szeret minket.