Back to top

Ünnepi szentmisék a Nagyhéten

Publikálva: 2023, április 1 - 18:03
Ünnepi szentmisék és miseszándékok, gyóntatás – a nagyhét eseményei virágvasárnaptól húsvétvasárnapig a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templomban, a sikabonyi Mindenszentek templomban, illetve a fíliákon.
Ünnepi szentmisék a Nagyhéten

Vasárnap IV. 2., URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA, VIRÁGVASÁRNAP (Passió)
8:00 A rózsafüzér társulat élő és megboldogult tagjaiért
11:00 Hívekért    
15:00–16:30: GYÓNTATÁS – Húsvét előtt II.      

9:30 CSALLÓKÖZKÜRT
9:30 KISUDVARNOK
9:30 SIKABONY
10:30 NAGYUDVARNOK 
                                  
Hétfő IV. 3., Nagyhétfő    
16:30 Gyóntatás
16:30 + Žigmund Bálintért (gyászmise)                    
17:00 + Bugár Józsefért, és + és élő családtagokért            
                    
Kedd IV. 4. Nagykedd   
16:30 Gyóntatás
16:30 + Rigó Adélért (gyászmise)
17:00 + Polácsek Lászlóért és a család elhunyt tagjaiért
                        
Szerda IV. 5., Nagyszerda
8:00 Gyógyulásért, Szűz Mária tiszteletére          
18:30, Közösségi szentségimádás (énekekkel) 

Csütörtök  IV. 6. NAGYCSÜTÖRTÖK – AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE            
17:00 + Főtiszt. Janovics Ödön esperesplébánosért           

Péntek IV. 7., NAGYPÉNTEK (Szigorú böjti nap)
9:00 KERESZTÚT
15:00 SIKABONY – KERESZTÚT
17:00 LITURGIA URUNK SZENVEDÉSÉRŐL (Passió)

Szombat IV. 8., NAGYSZOMBAT
9:00 – 15:00 SZENTSÍR (Csendes virrasztás Krisztus Urunk sírjánál)    
17:00 VIGÍLIA: + Ábrahám Rudolf, Julianna, Lajos és elhunyt keresztszülők és családtagokért
                                                                            
Vasárnap IV. 9., URUNK FELTÁMADÁSA, HÚSVÉTVASÁRNAP (Offera)
8:00 + ifj. Olgyay Jenő
11:00 Hívekért

8:30 PÓDAFA
9:30 CSALLÓKÖZKÜRT
9:30 KISUDVARNOK
9:30 SIKABONY
10:30 NAGYUDVARNOK

GYÓNTATÁS AZ ÜNNEPEK ELŐTT: VIRÁGVASÁRNAP, délután 15:00-16:30 között nyílik lehetőség még elvégezni a szentgyónásunkat a húsvéti ünnepek előtt. Tegyünk róla, hogy tiszta lélekkel ünnepeljük a Feltámadás napját, a szent Húsvéti ünnepet.

NAGYCSÜTÖRTÖK: az ünnepi szentmise 17:00 órakor kezdődik. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Nagycsütörtökön az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza Aquino-i Szent Tamás Eucharisztikus himnuszát: Pange lingua gloriosi (Mondj éneket zengő nyelvem c. SZVU 108.).

NAGYPÉNTEK: Reggel 9:00-kor a plébániatemplomban, illetve 15:00-kor, Sikabonyban keresztutat végzünk. Az ünnepi nagypénteki Liturgia 17:00-kor kezdődik a plébániatemplomban. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal részt vesz nagypénteken a liturgiában és a kereszt imádatában.

NAGYSZOMBAT: az Anyaszentegyház csendben virraszt Krisztus Urunk sírjánál. A Szentsír 9:00-15:00 között látogatható majd. A Szentsír őrzésére fel lehet iratkozni a padok között található asztalon található lapon. A Húsvéti vigília 17:00 órakor kezdődik. Teljes búcsút nyerhet azon hívő, aki Húsvét vigíliáján, vagy keresztelésének évfordulóján bármely jóváhagyott formulával megújítja keresztségi ígéreteit.

HÚSVÉTVASÁRNAP: Pódafán is lesz szentmise 8:30 órától. Húsvétvasárnap megtartjuk a szokásos Húsvéti Offerát. A hívek adományát a Jóisten fizesse meg. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión keresztül áhítattal követi.

(plebania.sk)

Ezt már olvasta?

Cookies