Back to top

Közzétesszük az 1948-ban kitelepített dunaszerdahelyi családok listáját

Publikálva: 2017, április 12 - 09:56
Ma van a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja – az évforduló apropóján Nagy Attila helytörténész közzéteszi portálunkon a Dunaszerdahelyről kitelepített családok listáját.
Közzétesszük az 1948-ban kitelepített dunaszerdahelyi családok listáját

A Magyar Országgyűlés 2012. decemberében, a 86/2012 (XII. 7.) sz. határozatával nyilvánította a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjává április 12-ét, ugyanis a második világégés után 1947-ben ezen a napon indult a szülőföldjükről kitelepített felvidéki magyarokat szállító első vonatszerelvény Magyarországra.

Dunaszerdahelyen már a háborút követően több család elhagyta a várost a megtorlásoktól félve, majd előbb 1946-ban Csehországba, 1948-ban pedig Magyarországra telepítették ki a „háborús bűnösnek” titulált, főképp gazdag, vagyonos családokat.

De pillantsunk végig előbb az eseményeken, 1945. áprilisától, a világháború utolsó dunaszerdahelyi napjaitól, felidézve az újrakezdést, valamint a lakosságcserét, Antal András krónikájának szavaival:

„1945. március 31-én és április 1-jének éjjelén az utolsó német katonai alakulatok is Pozsony irányába harc nélkül visszavonultak. Április 1-jén reggel 6 órakor a II. ukrán hadseregcsoport előörsei bevonultak a városba. Egész héten tartott a szovjet katonaság átvonulása a város utvonalain. A város katonai parancsnoka Konvalenko kapitány lett.

A csegszlovák hadsereg alakulatai április 14-én vonultak be. Helyőrségi parancsnok Babiak kapitány volt. 1945. április 19-én érkezett meg a Nemzetbiztonsági Testület személyzete. Parancsnok Vincze István hadnagy, helyettese: Letava Kálmán.

Ezen intézmény rögtön megkezdte a közbiztonsági szolgálat megszervezését a városban. (...)

Április 21-én a járás közigazgatásának vezetését Winter komisár vette át. Beosztott személyzet: Dr. Pristič, Füzék és Dr. Király.
A helyi nemzeti biozttság ténykedését ideiglenes megalakulása után Németh János vezetésével szintén megkezdte.

Junius 2-án Smida József helybeli lakos kap a Szlovák Megbízottak Testületétől megbízást a helyi komisár teendőinek elvégzésére. Titkára Mastena Béla lett, aki 1946. április 1-ig töltötte be e munkakört.

Április 1-én Svarinsky Miklós bízták meg a titkári teendők végzésével, aki 1950. junius 25-ig működött e minőségben a Helyi Nemzeti Bizottságnál.

Ez időben lettek megszervezve, illetve kezdték meg működésüket a többi közintézmények. (...)

A megrongált vasuti berendezések, fűtőház, váltók, sinek kijavítását a felszabadulás után 10 nap alatt a vasut dolgozói a lakosság segítségével befejezték. Megindult a vasuti forgalom, egyelőre hetenként egy vonat Pozsonyba, illetve Komáromba.
A villanyhálózat kijavítása után junius hónapban megkezdődött a villanyáram szolgáltatás.

Az iskolákban már április hónapban megkezdődött a tanitás. Juniusban befejeződött az iskolai és s ezzel a magyar tannyelvű iskolák megszüntek.

Szeptember 1-én csak szlovák tannyelvű iskolák nyiltak meg. Az elemi alapfokú iskola igazgatója Martinek József, a polgári iskola igazgatója Sopkó István lett.”

(...)

„1948. februári események. (...)
A februári események folytán a városból több reakciós érzelmű egyén eltűnt, a Demokrata Párt beszüntette működését. (...)
Megtörtént a lakosságcsere Csehszlovákia és Magyarország között. Elköltöztek a városból a kitelepülésre kijelölt családok Magyarországra, és helyükre Magyarországból szlovák nemzetiségű családok jöttek mint áttelepülők. Ezek száma 23 család volt.”

A Dunaszerdahelyről kitelepített 101 család (1947-esnek jelölt, de valójában 1947–49 közötti) listája innen nagy méretben letölthető: 1. lap - 2. lap.

Sajnos a lista nem teljes, hiszen több mint 120 családot telepítettek át – illetve ebben nem szerepelnek az Ollétejedről, illetve a Sikabonyból kitelepítettek.

Nagy Attila helytörténész

Ezt már olvasta?