Jelenlegi hely

Székelyudvarhely

Főhajtás Orbán Balázs nagysága előtt

2019.02.19

Udvarhelyszéki népdalok, szavalatok, ünnepi beszédek és himnuszaink hangzottak el február 3-án a szejkefürdői síremléknél, valamint a Városháza téri Orbán Balázs-szobor mellett, a Haáz Rezső Múzeumban pedig különleges audiovizuális tárlat nyílt. Így...

Adventi gyertyagyújtás a Márton Áron téren

2018.12.18

Felemelő volt az örömvasárnapi gyertya meggyújtása a vásár helyszínévé változott Márton Áron téren. A betlehemi lángot a Z. Sebess József Cserkészcsapattól vette át Gálfi Árpád polgármester, aki az advent őszinte megélésre szólította fel az ünnepre...

Szólj bele Székelyudvarhely fejlesztésébe!

2018.07.07

A prog­ram lé­nye­ge, hogy bár­ki aki Szé­kely­ud­var­he­lyen él, dol­go­zik vagy ta­nul, öt­let­ter­ve­ket nyújt­hat be, ame­lyek­kel, meg­lá­tá­sa sze­rint, hasz­nos­sá, él­he­tőb­bé, szeb­bé te­he­ti kör­nye­ze­tét.