Back to top

Ünnepi szentmiserend a nagyhéten

Publikálva: 2024, március 28 - 10:29
A szentmisék ünnepi rendje a nagyhéten a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templomban, a sikabonyi Mindenszentek-templomban és a fíliákon.
Ünnepi szentmiserend a nagyhéten

Nagycsütörtök

 • 17:00 + Szabó Mária és Lajosért.
 • 18:00 Liturgia Csallóközkürtön

Nagypéntek – szigorú böjti nap

 • 9:00 Keresztút 
 • 15:00 Keresztút a sikabonyi Mindenszentek-templomban
 • 15:00 Liturgia Csallóközkürtön
 • 17:00 Nagypénteki liturgia (Passió)
 • 18:30 – 22:00 Virrasztás a Szentsírnál

Nagyszombat

 • 9:00 – 15:00 Szentsír – Csendes virrasztás Krisztus Urunk sírjánál
 • 17:00 Vigília: Guruncz Béla, élő és elhunyt családtagokért
 • 19:00 Liturgia Csallóközkürtön

Húsvétvasárnap – Urunk feltámadása (offera)

 • 8:00 + Hájos Józsefért
 • 8:30 PÓDAFA
 • 9:30 SIKABONY
 • 9:30 CSALLÓKÖZKÜRT
 • 9:30 KISUDVARNOK
 • 10:30 NAGYUDVARNOK
 • 11:00 Hívekért

UTOLSÓ VACSORA EMLÉKEZETE (Nagycsütörtök): Az ünnepi szentmise 17:00 órakor kezdődik.

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPE (Nagypéntek – 17:00 óra): Nagypéntek szigorú böjti nap. Pénteken reggel 9:00 órától a plébániatemplomban, délután 15:00 órától a sikabonyi Mindenszentek-templomban lesz keresztúti ájtatosság. A ünnepi liturgia a plébániatemplomban 17:00 órakor kezdődik. A liturgia után este 22:00 óráig virrasztás lesz a Szentsírnál.

SZENTSÍR (Nagyszombat – 9:00 – 15:00 között): A Szentsír reggel 9:00 órától, délután 15:00 óráig látogatható a plébániatemplomban.

URUNK FELTÁMADÁSÁNAK LITURGIÁJA (Nagyszombat – 17:00 óra): Urunk feltámadásának liturgiája szombaton este 17:00 órakor kezdődik.

TAVASZI ÓRA ÁTÁLLÍTÁS (Szombat/Vasárnap): Szombatról vasárnapra virradóra ne feledjük el óráinkat egy órával előbbre állítani, ugyanis megkezdődik a nyári időszámítás. Figyeljünk oda, nehogy elkéssünk vasárnap a szentmiséről.

HÚSVÉTVASÁRNAP: Az ünnepi szentmisék a vasárnapi rendet követik. Ezen vasárnapon megtartjuk az ünnepi offerát, melynek összegét a plébánián kialakítandó Mária, az Egyház Anyja kápolna új oltárának elkészítésére ajánljuk fel. Mindenki adományát az Úr fizesse meg!

Ezt már olvasta?

Címkék: szentmisék
Cookies