Back to top

Ez történt száz éve Dunaszerdahelyen – évszámokban

Publikálva: 2020, június 4 - 06:50
A száz évvel ezelőtti dunaszerdahelyi eseményeket elevenítjük fel – dátumok segítségével.
Ez történt száz éve Dunaszerdahelyen – évszámokban

1918. november 4.

A dunaszerdahelyi hadifogolytáborok őrsége elhagyja állomáshelyét.

 

1918. november

Folyamatosan hazaérnek a városba és a környékre a volt monarchiabeli katonák.

E katonák egy csoportja, kihasználva a közbiztonság fellazulását, fosztogatni kezd a városban és a járás több településén.

 

1918. november vége

Dunaszerdahelyen a romló közbiztonság miatt közös katonai és polgári őrség alakul.

 

1919. január 8., 11 óra

Tallós felől érkezve egy 200 főből álló cseh csapat megszállja Dunaszerdahelyet, elfoglalva a vasútállomást, a postát és a főszolgabírói hivatalt. 

 

1919. január 18.

Újabb cseh katonai erő, valamint adminisztratív csapat érkezik vasúttal Dunaszerdahelyre, átvenni a közigazgatást. Feloszlatják a községi tanácsot és a polgári őrséget. Leváltják Molnár Lőrinc korábbi városbírót.

 

1919. január

A cseh katonák főbelövés terhe alatt összegyűjtik a katonai és polgári őrségtől, valamint a lakosságtól a fegyvereket. Magyarországgal leállítják a vasúti közlekedést, a személyi, illetve a postai forgalmat. Lezárják az új államhatárokat. 

 

1919. február–július

Egy „cseh bizottság” tolmáccsal és katonamérnökkel kiegészülve kutatja át a várost és a környező településeket a hadifogolytáborok kincstári dolgai után.

A hivatalos közlemények értesítik a lakosságot, hogy Csallóköz, illetve Dunaszerdahely Csehszlovákiához kerülése végleges. Betiltják a március 15-ei megemlékezést. 

A cseh katonák mindenhonnan leverik a magyar címert. 

 

1919 március

Bevezetik a statáriumot. Kijárási és gyülekezési tilalom van érvényben.

 

1919 június

A szabotázsakciók elkerülésére Dunaszerdahelyen négy túszt jelölnek ki: Csiba Sándort, Écsi Jánost, Grünwald Izidort és Jedlicska Lászlót.

 

1919 július 

Népgyűlést szerveznek a Vásártérre, ám azt végül betiltják a csehszlovák hatóságok.

 

1919. augusztus eleje

Elrendelik, hogy a korábbi magyar köztisztviselők (köztük a tanárok) letegyék a hűségfogadalmat a Csehszlovák köztársaságra. Aki nem teszi meg, azt internálják. Tömeges elbocsájtások zajlanak az oktatásban. 

 

1919 augusztus

Rendeletileg Dunaszerdahelyen is betiltják és feloszlatják a magyar civil szervezeteket. 

 

1920 április

Első parlamenti választások az új Csehszlovák Köztársaságban – Dunaszerdahelyen a szavazatok többségén a magyar és a zsidó pártok osztoznak, cseh pártra csak 5,2%-nyi szavazó adta le voksát.

 

1920. június 4. 

A trianoni békediktátummal Csallóköz színmagyar népe is a „Csehszlovák állam kötelékébe kerül”.

 

1920 szeptember–november 

A lakosság széles összefogásával megalakul a Dunaszerdahelyi Atlétikai Club (DAC), amely az 1919 augusztusa után feloszlatott DSE (Dunaszerdahelyi Sport Egyesület) utódaként a magyar összefogás erejének a bázisa lett, egyfajta politikai protestálás a csehszlovák államhatalom előtt, a sport mezében.

 

Nagy Attila helytörténész

Ezt már olvasta?

Címkék: Nagy Attila, trianon
Cookies