Back to top

Egy felmérés margójára

Publikálva: 2017, február 10 - 07:29
A Dunaszerdahelyi Hírnök a Perfects Rt. által kiadott lap, mely éves szinten 20-szor jelenik meg 16 oldalon. Magunk is megdöbbentünk a Transparency International Szlovákia felmérésének eredményein, amely a 81. helyre sorolta a Dunaszerdahelyi Hírnököt a 83 vizsgált lap közül. Az összegzésében felrója lapunk készítőinek, hogy túl sok szerepet kap nálunk a politikai vezetés véleménye és kevesebb teret adunk a vitára. A felmérést jobban megvizsgálva ugyanakkor teljesebbé válik a kép.

Kezdjük viszont először magunknál. A Dunaszerdahelyi Hírnök politikamentes, közéleti városi lap, elsődleges célja információkat szolgáltatni a város lakóinak Dunaszerdahely város történéseiről, eseményeiről, a közügyekről, kiemelt figyelmet szentelve az önkormányzat döntéseinek és felhívásainak. A lap nem kíván politikai közlöny, de vitakiadvány sem lenni, csupán tájékoztat, s emellett minden számában bemutat egy példaértékű dunaszerdahelyi személyiséget, foglalkozik a városi sportolók és sportegyesületek tevékenységével, programajánlókat közöl, foglalkozik a városi tulajdonú vállalatok működésével, emellett a városban működő oktatási intézményekkel, és színes anyagok keretén belül beszámol a helyi kulturális eseményekről.  A kiadvány terjedelméből adódóan minden tartalmat, vagyis minden írást nem tud két nyelven megjelentetni, de a városi információk, tájékoztató anyagok, képviselő-testületi ülésekről szóló beszámolók, közhasznú információk minden esetben két nyelven, szlovákul és magyarul jelennek meg.  

A megjelenő lapszámok mellett a szerkesztőség által jegyzet www.dunaszerdahelyi.sk illetve ennek szlovák nyelvű változata a www.dunajskostredsky.sk még több információt közöl a városban zajló történésekről. A szerkesztőségi cikkeknél, ahol információszolgáltatásról van szó, nem jelezzük a szerző nevét, ugyanakkor természetesen a publicisztikáknál szerepel annak írója.

A lap online felülete a régióban egyedülálló módon támogatja az újságot, bevonva a fiatalabb korosztályokat is a város eseményeinek, programjainak és életének jobb megismerésébe. A kiadó portálján az aktuális lap megjelenése után az összes írás egy héten belül a másik nyelven is elérhető, erről az olvasókat is tájékoztatjuk a lapban megjelent felhívással. A beérkező visszajelzések alapján ezzel a tartalmi elosztással elégedettek az olvasók és az internetes portálunkon is tovább informálódnak, melyet statisztikai adataink is bizonyítanak.

Tegyük hozzá gyorsan, a Perfects Rt. több mint egy évvel ezelőtt történt átalakítását követően nem érkezett hozzánk egyetlen panaszlevél a városi képviselőktől és a lakosoktól, amelyben az újság egyoldalúságára, politikai inkorrektségére, vagy bármilyen csoportok hátrányos megkülönböztetettségére figyelmeztettek volna. A javaslatokat, ahogy eddig is, a jövőben is szívesen várjuk, és igyekezzük azokat lehetőség szerint bedolgozni a lapba, a portálba, vagy az általunk működtetett városi televízió adásába.

Ami a felmérés eredményeit illeti, a Transparency International Szlovákia által vizsgált 7 tényező szintjén csupán egyetlenben vagyunk a legrosszabb három között, ott is a harmadik helyen, ugyanakkor a súlyozás úgy eredményezte, hogy végül hátulról is a harmadikok lettünk. Tegyük hozzá, a kétnyelvű lapok eleve nehezebb helyzetben vannak, mert míg nálunk az általános, önkormányzatot érintő hír rögtön kétszer jelenik meg (ezek a tartalmak nálunk is mindig kétnyelvűek), a szlovák nyelvű kiadványoknál csak egyszer. Arra is világítsunk rá, a felmérés elemeit vizsgálva látható, hogy az nem egy-egy párt vagy személy túlreprezentálását vizsgálja, hanem az önkormányzat egészének megjelenését a lapban, amely elég furcsa megközelítés. Tegyük hozzá, hogy Dunaszerdahelyen, és nem csak nálunk, a városi képviselők között a társadalmi, kulturális és sportélet elismert vezetői is jelen vannak, akik a közösségi élet meghatározó véleményformálói, így ebben a szerepben is megjelennek az újságban.

Mindenkinek, aki szeretné jobban megvizsgálni az eredmények mögötti valódi jelentést, ajánljuk, hogy nézze meg részleteiben is, a teljes kép sok dologra rávilágit:

http://skmedia.hlasnatrouba.cz/periodikum/Dunajsk%C3%A1+Streda/Dunaszerdahelyi+h%C3%ADrnok+-+Dunajskostredsk%C3%BD+hl%C3%A1snik

A felmérés eredményeitől függetlenül ugyanakkor továbbra is folytatjuk azt a munkát, amelyet elkezdtünk 2015 végén. Ennek keretén belül elindult a dunaszerdahelyi.sk és dunajskostredsky.sk portál, amelyek hatalmas érdeklődés mellett tájékoztatnak arról, ami városunkban történik. Külön öröm számunkra, hogy nemcsak a városlakók, hanem a szűkebb és a tágabb régió online közege is pozitív visszajelzéssel fogadta kezdeményezésünket, és naponta több ezren választják ezt az oldalt hírforrásként. A Dunaszerdahelyi Hírnök is megújult 2016-ban, de a lap továbbra is fejlődik tartalmi és formai szempontból, ahogy a közeljövőben a városi televízióra, a DSTV-re is hasonló folyamat vár.

Mindezen változások azonban elképzelhetetlenek lennének az Önök figyelme és ötletei nélkül, ezért továbbra is várjuk javaslataikat, véleményüket, de akár városi híreiket is, mert az Önök tájékoztatásáért dolgozunk nap mint nap.

Dr. Horváth Zoltán
elnök, Perfects Rt.

Ezt már olvasta?

Cookies