Back to top

Csaplár Benedek-emlékévet hirdetnek

Publikálva: 2016, március 24 - 08:33
A dunaszerdahelyi születésű néprajzkutató tudós, akadémikus Csaplár Benedek, Csallóköz mitológiájának, népszokásainak legnagyobb tudósa idén 110 éve hunyt el. A városi kulturális bizottság ülésén ezért egyhangúlag támogatták a bizottsági tagok azt a kezdeményezést, hogy Dunaszerdahely ezen alkalomból a társszervezőkkel egyetemben a jeles tudós halálának kerek évfordulóját, 2016-ot Csaplár Benedek-emlékévvé nyilvánítsa. Erről természetesen még az áprilisi képviselőtestületi ülésen fognak végleges döntést hozni a képviselők – jelezte portálunknak Karaffa Attila bizottsági elnök.

A brüsszeli terrortámadások áldozataira emlékezve egyperces néma megemlékezéssel kezdődött az ülés.

A kulturális bizottság elnöke elmondta, megbeszélésükön jelen voltak még Horváth Zoltán és A. Szabó László alpolgármesterek, valamint  Nagy Attila helytörténész is, aki a tudós, akadémikus Csaplár Benedek életútját, munkásságát mutatta be.

Az áprilisi képviselőtestület elé kerülő tervezet szerint a Csaplár-emlékév célja egyrészt a város tudós fiának életét jobban megismertetni, főképp a fiatalsággal, erősítve ezáltal az itt élők regionális, csallóközi identitását, másrészt – Csaplár személyén keresztül, akinek kitartó szorgalma, hivatástudata nem csak a dunaszerdahelyi vagy a csallóközi, de minden fiatal számára példamutató lehet – megmutatni minden generáció számára, hogy a tudás valóban érték, illetve értékteremtő befektetés. 

Így a 2016-ban zajló rendezvények között tudományos konferencia, iskolai előadások, és fiataloknak szóló versenyek, pályázatok egyaránt szerepelnek majd.

Az ülésen szintén egyhangúlag támogatták, hogy az emlékév keretében, így is tisztelegve Dunaszerdahely egyik legnagyobb tudós fia előtt, a városi művelődési központ vegye fel Csaplár Benedek nevét.

A kulturális bizottság ülésen ezen kívül még egy új, a sikabonyi focipálya mögötti utca elnevezéséről született javaslat, amely szerint azt az 1848-as sikabonyi honvédtisztről, Gálffy Ignácról neveznék el, s melyről ugyancsak az áprilisi képviselőtestületi ülésen döntenek a városatyák.

Nagy Iván képviselő javaslatára pedig a jövőben a dunaszerdahelyi kulturális intézményekben is tervez kihelyezett üléseket tartani a bizottság.

Ezt már olvasta?

Cookies