Back to top

2021 Szent József éve

Publikálva: 2021, március 19 - 11:12
Ferenc pápa a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, december 8-án tette közzé Patris corde („Atyai szívvel”) kezdetű apostoli levelét, abból az alkalomból, hogy IX. Piusz pápa 150 éve, 1870. december 8-án nyilvánította az Egyház védőszentjévé Jézus nevelőapját, Szent Józsefet. Azzal a céllal tette ezt Ferenc pápa, hogy növelje a tiszteletet és a szeretetet e nagy szent iránt, bíztasson a követésére, és a közbenjárására indítson imáinkban.
2021 Szent József éve

A pápa hosszan kitér levelében József erényeire. Egy bátor, felelősségteljes, gyengéd apát mutat be, aki szembenézett az élete során a problémákkal, ami azzal járt, hogy vállalta a feladatot és Isten Fiának nevelője, tanítója, Máriának pedig a férje lett. Azért tudta ezt megtenni, mert teljesen rábízta magát Istenre, elfogadta, amit Isten rá bízott, és engedelmes volt. Elfogadó magatartása arra hív bennünket is, hogy legyünk elfogadók másokkal szemben. Ő elfogadta Máriát feltétel nélkül, mert tudott bízni az angyal szavaiban, aki többször csak álmában adta tudtul Isten akaratát. Olyannyira hitt, hogy az éjszaka közepén útnak indult Egyiptomba a családjával, megvédve ezzel a kis Jézust. Innen hazatérve Galilea eldugott kis falujába tért vissza, ahol egész életében rejtett életet élt, mégis kísérője volt Jézusnak már születése előtt.

Szent József, a valódi hittel teli férfiú arra hív bennünket, hogy fedezzük fel újra az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatot. Újítsuk meg hűségünket az imádságban, tudjuk meg hallani az Istent és mély megkülönböztetéssel alakítsuk életünket az ő akarata szerint. Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan – legalább egynapos – lelkigyakorlaton, amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről.

Az Evangélium Szent Józsefet úgy jellemezi, mint „igaz embert” ő oltalmazója „annak a bensőséges titoknak, mely a szív és lélek legmélyén található”, valamint az Isten misztériumának részese, és ezért kiváló pártfogója a belső fórumnak. Arra késztet bennünket, hogy fedezzük fel újra a csend, a tisztaság és a saját feladataink révén megvalósuló kötelességteljesítés értékét. Az igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az Irgalmasság törvényére, „a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be”. Ezért mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek.

Szent József hivatásának fő jellemzője, hogy a Názáreti Szent Család őre, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, és Jézus nevelő atyja. Azért, hogy minden keresztény család késztetést érezzen a közösség, a szeretet és az imádság ugyanezen belsőséges légkörének kialakítására, amely a Szent Családban létezett, teljes búcsú nyerhető a rózsafüzérnek a családban, illetve a házastárssal való imádkozása révén.

Isten szolgája, XII. Piusz 1955. május 1-jén elrendelte Munkás Szent József ünnepét „azzal a szándékkal, hogy mindenki ismerje el a munka értékét, s ez adjon ihletet a szociális élet és a törvények számára, melyek alapja a javak és jogok egyenlő elosztása”.

 

A búcsú elnyerésének lehetőségei Szent József-évében

A teljes búcsú elnyerésére alkalma van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől:

  1. A saját tevékenységüket naponta Szent József védelmére bízzák. Illetve mindazok a hívek is, akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohászkodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el tudjon helyezkedni, és hogy a munka mindenki számára nagyobb méltóságnak örvendjen.
  2. Tejes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad intra et ad extra) és az üldözés bármely formáját szenvedő keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a Szent József litániát, illetve elmondanak más egyéb Szent József-imádságot, amely valamelyik liturgikus hagyomány sajátja.

A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsú ajándéka különösképpen is érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók és mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket. Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben elszakadjanak minden bűntől, szándékukban álljon – amint ez lehetségessé válik – teljesíteni a három megszokott feltételt, és imádkozzanak el otthonaikban, vagy azon a helyen ahová kötve vannak, egy kegyes imádságot Szent József a betegek vigasztalója és a jó halál védőszentjének tiszteletére, bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait.

Szakál László János esperes

Ezt már olvasta?