Back to top

Ünnepelt a Pázmaneum Polgári Társulás

Publikálva: 2022, október 19 - 15:46
Fennállásának tizenhetedik esztendejét ünnepelte meg hálaadó szentmisén a dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári Társulás október 18-án, Szent Lukács evangélista ünnepnapján a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templomban. Az eseményen a jelenlévők megemlékeztek a társulás alapítójáról, néhai Karaffa János atyáról is.
Ünnepelt a Pázmaneum Polgári Társulás

A szentmise kezdetén Bozay Krisztián esperes köszöntötte a megjelenteket, köztük a társulás tagjait, az oltártestvéreket, majd kiemelte a Pázmaneum társulás fontos szerepét a konzervatív értékrend megőrzésében. 

Beszédében megemlékezett az egy évvel ezelőtt elhunyt, dunaszerdahelyi születésű Karaffa Jájos atyáról is, aki a társulás alapítója és vezetője volt haláláig.

A szentmise főcelebránsa Sárai Attila nagyölvedi esperesplébános volt, míg a szentbeszédet Farkas Zsolt szőgyéni lelkiatya, a Jópásztor Alapítvány elnöke mondta.

„Az elsődleges feladatunk az, hogy kifejezzük, ki a mi Megváltónk, kiben hiszünk, kit követünk. Mindezt a példamutatásunkon keresztül tehetjük meg leginkább” fogalmazott Zsolt atya, aki emellett a kitartásról, az egyének, valamint a közösség fontosságáról szólt mind az Egyházban, mind a társadalmi életben.

A szentmise zárásaként a Pázmaneum társulás elnöke, Karaffa Attila idézte fel a dunaszerdahelyi születésű Marczell Mihály egyháztanító életét. 

„Lelkipásztorkodásának lényeges része volt a gyakorlati és elméleti neveléssel való foglalkozás. Újszerű, modern szellemű pedagógiai felfogását A bontakozó élet nyolc kötetében fejti ki. Marczell Mihály saját összegezése modern katolikus pedagógiájáról a következő volt: végtelenbe emelő és emelkedő szüntelen fejlesztés és bontakozás (»paedagogia perennis«). Mert a lényeg: Istentől jöttünk, aki kegyelmi erővel magához emel, ha saját erőfeszítésekkel magunk is dolgozunk” – mondta el Karaffa Attila, majd a szentmisén résztvevő papság és a hívek kivonultak az emléktáblához, ahol előbb Szalai Gábor büki plébános elimádkozta a  megboldogult Karaffa János atya által írt imát, amelyet a felvidéki magyarokhoz címzett, majd a Pázmaneum elnöke és titkára elhelyezte az emlékezés koszorúját a táblánál.

2005. október 2-án a bakai plébánián tartotta alakuló ülését a Pázmaneum Polgári Társulás, amelynek célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a Felvidéken, a keresztény erkölcs szellemében. A 17 év alatt számos egyházi és társadalmi rendezvényt szerveztek a Felvidéken és az anyaországban is a Pázmaneum képviselői, melyeken a keresztény konzervatív értékek megtartása és továbbadása kapott hangsúlyos szerepet. A Társulás Pázmány Péter bíboros és Isten szolgája Esterházy János szellemi örökségének ápolását a továbbiakban is őrzi, és ennek szellemében dolgozik majd a jövőben.

dszi/pazmaneum

Ezt már olvasta?

Cookies