Back to top

Új Pro Urbe-díjasunk: Németh Margit

Publikálva: 2021, augusztus 21 - 15:57
A Szent István-napi ünnepség keretében adták át városunk Pro Urbe-díjait. Németh Margit nyugalmazott pszichológus, egyetemi oktató, a Katedra Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet alapító tagja, egykori dunaszerdahelyi önkormányzati képviselő a város társadalmi életében kifejtett közösségépítő és közösségformáló munkájáért vehette azt át.
Új Pro Urbe-díjasunk: Németh Margit

PhDr. Németh Margit Dunaszerdahely város egyik legismertebb, aktív közéleti szereplője.

Nyugalmazott pszichológus, egyetemi oktató, a Katedra Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet alapító tagja, egykori dunaszerdahelyi önkormányzati képviselő. A mai napig aktív számos területen, egyetemi oktató a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán.

Szakmai vonalon és a családon kívül közéleti szerepeket is vállalt.

Sokrétű tevékenységet folytatott a Csallóköz Barátainak Körében, valamint a Szerdahelyi Kaszinóval bekapcsolódott a Szent György-napok szervezésébe, de számos más területen is elősegítette Dunaszerdahely város hírnevének öregbítését.

Légen született, az alapiskolát falujában, a gimnáziumot Somorján végezte. Mint nyilatkozta:

„Emberileg is jó tanáraim voltak, akik nagyon tudtak inspirálni. Sokat vittem el magammal. A legfontosabb a kíváncsiság, az új iránti vágy volt bennem.”

Később a nyitrai Comenius Egyetemen pszichológia–filozófia szakára jelentkezett, ahol 1971-ben végzett. Ott indult a pályafutása is: a nyitrai pedagógiai főiskolán marasztalták, ahol elkezdett tanítani. Közben férjhez ment és megszületett a két lányuk és fiúk – visszaköltöztek ezért a Csallóközbe.

1980-ban Dunaszerdahelyen munkatársaival létrehozta a pedagógiai és pszichológiai tanácsadót, amelynek egészen 1997-ig volt az igazgatója. Már akkor aktív közéleti szereplője volt a városnak, 1989 után pedig önkormányzati képviselő is lett Dunaszerdahelyen.

1999-ben elvállalta a helyi a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal vezetését, de közben Komáromban a Selye Egyetemen pszichológiát adott elő, Nyitrán tanított, és továbbképzéseket is tartott.

2006-ban váltott – átment a dunaszerdahelyi gyógypedagógiai tanácsadóba dolgozni – innen ment nyugdíjba 2017-ben. Számos területen fejtett ki aktivitást: évekig elnöke volt a Katedra Társaságnak és a Katedra Alapítványnak, ám sokrétű tevékenységet folytatott a Csallóköz Barátainak Körében is, s mindemellett alapító tagja a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egyletnek.

A mai napig aktív: tevékenyen bekapcsolódik a Szent György-napok szervezésébe, tanít a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán, de számos más területen is elősegítette Dunaszerdahely város hírnevének öregbítését. Közösségépítő és közösségformáló, jeles és megbecsült személyisége városunknak.

(nagy)

Ezt már olvasta?

Cookies