Back to top

Tisztújító közgyűlést tartott a Pázmaneum Társulás

Publikálva: 2021, október 6 - 14:12
Dunaszerdahelyen tartotta tisztújító közgyűlését a Pázmaneum Társulás, miután az alapítóelnök ThDr. Karaffa János lelkiatya ez év júniusában visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Tisztújító közgyűlést tartott a Pázmaneum Társulás

Az immár tizenhat éve alapított polgári társulás közgyűlésén egyházi és világi személyek is részt vettek. A közgyűlést imával kezdték, majd meghallgatták az eddigi ügyvezető elnök beszámolóját és terveit az erre az évre vonatkozóan. Megegyeztek abban a jelenlevők, hogy a Társulás hitvallását, amely a felvidéki magyar katolikusok szolgálatáról szól, a továbbiakban is szeretnék folytatni.

Megválasztásra került a Pázmaneum elnöksége PaedDr. Farkas Zsolt, Sárai Attila, Galgóczi Rudolf, Lépes Lóránt személyében, illetve a Társulás elnökének Karaffa Attilát nevezték ki. Ugyancsak megválasztották az Ellenőrző bizottság tagjait is Farkas Gábor, Sörös Erik, Szalay Dávid összetételében, illetve az Ifjúsági tagozat elnökét Sörös Erik személyében, a Családi tagozat vezetőinek Méri Andreát és Méri Lajost, illetve a Pázmaneum titkárát Szalay Dávidot. A külügyi kapcsolatokkal Galgóczi Rudolf atya lett megbízva.

A megválasztott elnökségnek célul tűzte ki a továbbiakban is az önálló jogkörrel megbízott magyar püspök kinevezését, illetve Jópásztor vasárnapján a Komáromi Imanapok imakilencedek keretén belüli megszervezését, amelyen egy vándorkeresztet is elindítanak a felvidéki egyházközségekbe. ebben az évben is kiadásra kerül majd a Regnum Marianum Kalendárium, valamint a Széchenyi öröksége című rajzpályázat lezárása és az Esterházy János megemlékezés.

Mindannyian egyet értettek abban, hogy a jövőben is várják a lelkiatyák mellett a világi személyek jelentkezését is soraikba és az imaszövetség segítségével a Felvidék bármely pontján jelentkezők így bekapcsolódhatnak a vallásos és társadalmi rendezvények megszervezésébe.

Ugyancsak egy közös Nyilatkozatban kiadásában is egyetértettek, amelyben Ferenc pápa szlovákiai látogatására, a magyar püspök kérdésére, illetve a nemrégiben létrejött egységes magyar politikai képviseltre reagálnak majd.

Látogatást tettek a közgyűlés tagjai a MOL Arénában található Szent György kápolnában is, ahol Karaffa János által ima is megtalálható, amelyet a DAC csapatának írt. A rövid ima után megtekintették a létesítményt, majd kilátogattak a júniusban elhunyt alapítóelnök sírjához is.

A Társulás célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében.

Ennek az alapvető célnak az elérése érdekében:

– konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervez a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújt ezen területeken

– együttműködik más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten a közös Európa keretében

– vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat ad ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítse és közreműködjön hagyományainak megőrzésében

– Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatja a Közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében.

- Pázmaneum -

Ezt már olvasta?

Címkék: Pázmaneum
Cookies