Back to top

A temetők üzemeltetése volt a központi téma

Publikálva: 2018, október 20 - 09:02
Köztemetők és katonai temetők üzemeltetése – kihívások és megoldási lehetőségek volt a témája annak a kétnapos workshopnak, amelyet a BUILCOGREEN projekt keretében valósított meg az Arrabona EGTC. A határon átnyúló projekt keretében bemutatták a dunaszerdahelyi temetőket is.

Az Arrabona EGTC területén lévő települések „zöldebbé” tételére irányuló intézményi együttműködés az társuláshoz tartozó települések, önkormányzataik és településüzemeltetési szolgáltatóik magasabb fokú együttműködését célozza meg. Az Arrabona EGTC alapító tagjai (Győr, Mosonmagyaróvár, Somorja, Dunaszerdahely) kiváló tapasztalatokkal rendelkeznek különböző városi szolgáltatások terén, amelyeket szeretnének továbbadni a többi településnek mind elméleti, mind gyakorlati tudás formájában.

A települések együttműködését úgy kívánják magasabb szintre emelni, hogy folyamatos tapasztalatcserét biztosítanak közöttük a megszervezett workshopok alkalmával, úgy kialakítva ezek programját, hogy ez a projekt végére a korábbi informális ismeretségeket intézményi együttműködéssé szervezzük. A projekt céljait három fő tevékenységcsoport segíti: workshop-sorozat, ahol a résztvevőknek lehetőségük van a városüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok megosztására, esettanulmányok helyben kialakított jó gyakorlatok bemutatására, települések közötti „mentorálási” szolgálat felállítása. és a tapasztalat megosztást, valamint a települések üzemeltetésének hatékonyságát növelő együttműködést támogató informatikai háttér biztosítása.

Az október 17–18-i, dunaszerdahelyi workshop témája ezúttal a köztemetők és katonai temetők üzemeltetése, illetve az ehhez kapcsolódó kihívások és megoldási lehetőségek vizsgálata volt. 

A rendezvény dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntőjével vette kezdetét, aki bemutatta a megjelent magyarországi és szlovákiai polgármestereknek, szakembereknek a Dunaszerdahely városa által fenntartott cégeket.

Dr. Herke Zoltán projektmenedzser az Arrabona EGTC képviseletében magát a programot mutatta be, miszerint az annak során megtartott szakmai előadások az üzemeltetési rendszer egyediségeire irányulnak, az interaktív beszélgetések pedig már a téma kulcskérdéseit és specifikumait elemzik, figyelembe véve a kivitelezhetőség kockázatait, buktatóit és a lehetséges korlátokat.

Őt előbb Pomichal Gabriella adminisztratív részlegvezető, majd Harmanovsky Viktor zöldterület-karbantartási és várostisztítási részlegvezető követte, a témájuk a városüzemeltetés Dunaszerdahelyen címet viselte, amelyben részletesen bemutatták a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o működési területeit.

Utánuk Simon Zoltán temetők kezeléséért felelős referens a dunaszerdahelyi temetőüzemeltetésről, annak egyedi megoldásairól beszélt.

Nagy Attila helytörténész témája, a gyakorlati „adalékok” a dunaszerdahelyi temetők történetéhez – különös tekintettel a helyi (nemzeti) értékek szempontjából pedig egy rendkívül fontos területére világított rá a temetőüzemeltetésnek, végeredményben arra, hogy az ott található emlékhelyek megőrzése és megóvása elhanyagolhatatlan területe a temetőgondozásnak. 

Rotter Zsolt, a Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési üzletág vezetője néhány magyarországi példán keresztül a jó gyakorlat bemutatását célozta meg.

A workshop során a téma szakértőivel ellátogattak a Nagyudvarnoki úti és a sikabonyi köztemetőkbe, valamint a katonai temetőbe is, ahol Nagy Attila helytörténeti szempontból, Simon Zoltán pedig a gyakorlati kérdések szempontjából „mesélt” – egyben lehetőség nyílott az egyedi kérdések megválaszolására, illetve a délelőtt során hallott információk gyakorlati megvalósításának megtekintésére is.

Nagy Attila délelőtti előadásához kapcsolódóan az itt a jeles személyiségek sírhelyeinek, mint emlékhelyeknek a szerepéről szólt, felhívva a figyelmet védelmük fontosságára. Itt kiemelte, megmutatta a Kondé család megmaradt sírjelét is, hozzátéve: „Rövidesen Kondé-emlékévet szeretnénk hirdetni, kifejezetten azzal a céllal is, hogy egyrészt a dunaszerdahelyi Kondé-sírt megmentsük, de ezen túl rá is irányítsuk a figyelmet a települési emlékhelyek identitáserősítő szerepére, védelmük sokkal szervezettebb, erősebb jogi hátterű biztosítására.”

A második nap folyamán beszámolókat hallhattak a résztvevők a projekt előrehaladtáról, elért eredményeiről, illetve a további célkitűzések teljesítéséhez szükséges teendőkről. Kiemelt téma lesz továbbá a lehetséges további határon átnyúló együttműködések felderítése és a résztvevők általi közös kidolgozása.

Fotók: Fónod Zoltán, Laky Erzsébet

Ezt már olvasta?

Cookies