Back to top

Szakál László János esperes: „Jézus Krisztus arra hív, hogy maradjuk meg az ő szeretetében”

Publikálva: 2021, január 21 - 11:36
Kedves Testvéreim! Az idei ökumenikus imahéten felhangzik Szent János evangéliumának ismert tanítása az igazi szőlőtőről: „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.” (Jn 15, 8-9) Ez indítson minket arra, hogy kitartóan imádkozzunk a keresztények egységéért.
Szakál László János esperes: „Jézus Krisztus arra hív, hogy maradjuk meg az ő szeretetében”

Az imában bizonyára segítségünkre lehetnek ezek a részletek az idei Ökumenikus imahét liturgikus imádságaiból.

 

Felhívás a közös imára

Isten csodálatos akarata (amelyet Jézus Krisztus hirdetett ki) az, hogy hozzá menjünk és benne maradjunk. Fáradhatatlanul vár ránk, azzal a reménységgel, hogy vele szeretetben egyesülve gyümölcsöt teremjünk, amely életet ad mindenkinek. Más utat választva azt kockáztatjuk, hogy magunkba zárkózunk, és csak azt vesszük észre, ami elválaszt. Az idei igeliturgiában Jézus Krisztus arra hív, hogy maradjuk meg az ő szeretetében, és így gyümölcsöt teremjünk. Fel kell idéznünk Krisztus meghívását arra, hogy a szeretetéhez forduljunk, mert az egységhez vezető út Istennel való bensőséges kapcsolatunkkal kezdődik. Csak a szeretetében maradás erősíti bennünk az elhatározást az egység keresésére és a másokkal való megbékélésre. Az evangélium szellemében, békességben és szeretetben könyörögjünk az Úrhoz:

 

Dicsőítő ima

Urunk, te arra hívsz, hogy dicséretedre legyünk itt a földön, dicsőség néked!
Dicséretedet énekeljük minden szenvedés és könnyek között. Dicséretedet énekeljük ígéretek és sikerek között.
Urunk, te arra hívsz, hogy dicséretedre legyünk itt a földön, dicsőség néked!
Dicséretedet énekeljük az ellentétek és a félreértések helyein is. Dicséretedet énekeljük a találkozás és a megbékélés helyein is.
Urunk, te arra hívsz, hogy dicséretedre legyünk itt a földön, dicsőség néked!
Dicséretedet énekeljük a szakadások és megosztottság közepette is. Dicséretedet énekeljük élet és halál közepette is, az új ég és az új föld születésekor.
Urunk, te arra hívsz, hogy dicséretedre legyünk itt a földön, dicsőség néked! 

Bűnbánati ima 

Úr Jézus, Békesség Fejedelme, gyújtsd meg szereteted tüzét, hogy megszűnjön az egyházban a gyanakvás, a megvetés és a félreértés. Hadd omoljanak le az elválasztó falak!
Kyrie eleison (Uram, irgalmazz)!
Szentlélek, mindenek vigasztalója, nyisd meg szívünket a megbocsátásra és megbékélésre, és hozz vissza tévútjainkról.
Kyrie eleison (Uram, irgalmazz)!
Úr Jézus, te szelíd és alázatos szívű, add nekünk a lelki szegénységet, hogy örömmel fogadjuk minden várakozást felülmúló kegyelmedet.
Kyrie eleison (Uram, irgalmazz)!
Szentlélek, te sohasem hagyod el azokat a férfiakat, nőket és gyermekeket, akiket az evangéliumhoz való hűségük miatt üldöznek. Adj nekik erőt és bátorságot, és támogasd az őket segítőket!
Kyrie eleison (Uram, irgalmazz)

 

Könyörgő imádságok

Örök Istenünk, arra hívsz minket, hogy szívesen fogadjuk be magunk
közé az idegent. Segíts nekünk a Szentlelkeddel, hogy testvérként élhessünk, és add, hogy a Te országod igazságában mindenkivel békében éljünk. Jézus nevében imádkozunk Hozzád.  Hallgass meg minket, Szeretet Istene! 
Kegyelmes Istenünk, vezess minket közel az üldözött keresztényekhez. Mutasd meg nekik általunk is, hogy látod kínjukat, és hallod kiáltásukat. Hadd legyen a Te egyházad egységes, könyörületes és bátor abban, hogy azért a napért munkálkodjon, amikor senki sem lesz az üldözés áldozata, amikor mindenki szabadon békés és méltóságteljes életet élhet.
Hallgass meg minket, Szeretet Istene! 
Istenünk! A Te mennyei kegyelmeddel gyógyíts meg minket testileg és lelkileg is. Adj nekünk tiszta szívet és világos elmét, hogy dicsőséget adhassunk szent nevednek. Add, hogy az egyházak elérjék azt a közös célt, hogy megszentelődjön a te néped Jézus Krisztus által, aki Veled, a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön örökké.
Hallgass meg minket, Szeretet Istene! 
Urunk, Istenünk! Alázatosan kérünk, hogy a te kegyelmed által az egyházak az egész világon békességed eszközei legyenek. A Te követeid és küldötteid egységben jelenjenek meg a megosztottságban élő népek között.
Hallgass meg minket, Szeretet Istene! 
Élet Istene, arra hívsz, hogy dicséreteddé legyünk itt a világban, és ajándékodul fogadjuk el egymást. Szerető tekinteted, amely minden emberre néz, nyissa meg szívünket, hogy elfogadjuk egymást. Istenünk, aki összegyűjtesz, te egyetlen szőlőtővé oltottál bennünket szent Fiadban. Szentlelked legyen velünk gyülekezeti alkalmainkon es helyi ökumenikus találkozásainkon. Hadd dicsőítsünk téged együtt örömmel.
Hallgass meg minket, Szeretet Istene!

 

Kedves imádkozó Testvérek!

Sajnos ebben az évben nem gyűlhettünk össze közös imádságra a templomainkban, de lélekben együtt lehetünk a mi szeretett keresztény testvéreinkkel. Ezúton is megköszönöm, hogy bekapcsolódtok a keresztények egységéért végzett közös imába!

Szakál László János esperes 

Ezt már olvasta?

Cookies