Back to top

Rendhagyó, a fiatalokat megszólítani kívánó Mindszenty-kiállítás nyílt a Vámbéry gimnáziumban  

Publikálva: 2023, február 9 - 19:23
Életkapuk címmel nyílt meg az a kifejezetten fiataloknak szánt interaktív Mindszenty-kiállítás a Vámbéry Ármin Gimnázumban február 9-én, amelyet a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány, valamint maga a gimnázium szervezett meg.
Rendhagyó, a fiatalokat megszólítani kívánó Mindszenty-kiállítás nyílt a Vámbéry gimnáziumban  

A megjelenteket Valkai Anett, a Vámbéry Ármin Gimnázium igazgatója köszöntötte, kiemelve, milyen fontos számukra az ilyen közösségépítő rendezvény. 

„Közösségünk, a felvidéki magyarság egyik legkeserűbb időszaka a második világháborút követő négy év volt. A hontalanság, a jogfosztottság igazságtalan és megalázó időszaka volt” – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Forró Krisztián Nagyszombat megyei képviselő, a Szövetség párt elnöke, hozzátéve, hogy ekkor szüleink, nagyszüleink elvesztették vagyonukat, jogaikat, szülőföldjüket, magyarságukat. Forró Krisztián elmondta, hogy a felvidéki értelmiségiek a magyarokat ért retorziókról Mindszenty József érseket is tájékoztatták. 

„A szlovákiai magyarok akkori helyzetéről szóló több beszámoló is kimondottan Mindszenty érsek számára készült, aki a magyar papokat arra biztatta, hogy ne engedjenek a lelki terrornak, tartsanak ki a magyarságuk mellett, hiszen az ő erejükre szükségük van a kollektív bűnösnek kikiáltott magyarságnak” – mondta el Forró, hozzátéve azt is, hogy ettől is azt remélték, hogy sorsukról a nagyvilág értesül, s talán sikerül egy független bíróság felállítását elérniük. Ha mást nem, legalább annyit sikerült elérnie Mindszentynek, hogy végül az egész világ értesült a magyarokat ért megaláztatásról. 

„Ez a kiállítás a tiétek” – szólt a fiatalokhoz a Mindszenty Alapítvány kurátora és ügyvivő képviselője, Mindszenty bíboros szentté avatási eljárásának viceposztulátora, Kovács Gergely, aki röviden ismertette Mindszenty életútját, különösképpen kiemelve azt az időszakot, amelyet a „fehér vértanúnak” is nevezett érsek elszenvedett, így börtönéveit és elzártságának időszakát. Rámutatott arra is, hogy Mindszenty különös szeretettel fordult mindig a fiatalság, a jövő felé. „Fantasztikusan sok beszédéből sugárzik ez, csodálatos megszólításai is vannak hozzájuk: »tiszta tavasz az ősz borújában«, sokszor jellemezte így a fiatalokat” Kovács Gergely egyben számos olyan történetet is elmesélt, amelyből sugárzik az érsek egyszerűsége de egyben nagysága is. 

Karaffa Attila elnök a Pázmaneum polgári társulás nevében köszönte meg a gimnáziumnak, hogy befogadták a kiállítást, és a fiatalokhoz szólva ő is elmondta, Mindszenty egykor is, de ma is példakép az egyetemes magyarság számára, és ma is szükségesek az olyan emberek, akik értéket teremtenek, közösséget építenek. 

A megnyitó végén a helyi esperesplébános, Bozay Krisztián köszöntötte a jelenlévő fiatalokat és imádkozta el velük, valamint a megjelentekkel a Mindszenty József boldoggá avatásáért könyörögő imát. 

A tárlatnyitón, amelyet a gimnázium tanulóinak szavalatai, felolvasásai és éneke tett ünnepélyesebbé, megjelent még Olgyay Csaba állandó diakónus, Menyhárt József Nagyszombat megyei képviselő, Kulcsár Tibor templomatya és Nagy Frigyes korábbi alpolgármester és a Pázmaneum Polgári Társulás tagjai is. A kiállítást a nyilvánosság hétköznaponként 13 és 15 óra között tekintheti meg a gimnázium épületének harmadik emeletén.

A Mindszenty-kiállítás mintegy folytatásaként február végén, a kommunizmus áldozatainak emléknapján tart majd rendhagyó történelemórát a középiskolai diákoknak Farkas Zsolt plébános, a Jópásztor Alapítvány elnöke a totalitárius rendszerekről, az egyházüldözésről, a Mindszenty-perről és annak felvidéki vonatkozásairól.

(nagy)

Ezt már olvasta?

Cookies