Back to top

Pázmány Péter szellemiségében

Publikálva: 2021, október 21 - 12:53
A dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári Társulás a 2021. évi tisztújító közgyűlésén az alábbi nyilatkozatot fogadta el.
Pázmány Péter szellemiségében

A Pázmaneum Társulás az alapításától fogva kiáll az alapvető emberi értékek mellet és a nemzeti identitás megerősítését tűzte ki célul a keresztény erkölcs szellemében. Továbbra is hangsúlyozzuk és imádkozunk az önálló jogkörrel felruházott magyar püspök kinevezéséért a felvidéki magyar katolikusok részére. Az egyházmegyei felosztás után a szétszabdalt közösséget csakis egy magyar szívű és lelkületű főpásztor tudja összefogni. Folytatjuk a Komáromi Imanapok megszervezését, de a Jópásztor Imakilencedek segítségével Nyugattól-Keletig szeretnénk eljuttatni a vándorkeresztet az egyházközségbe és imára buzdítani a híveket magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint magyar főpásztorért.

Kérjük a felvidéki magyar politikusokat, hogy érezzék felelősségük súlyát az itt élő közösségért és tetteikben az összefogás eszméje nyilvánuljon meg, ne a széthúzásé. Ahogyan Isten szolgája Esterházy János is az Egyesült Magyar Párt elnöke felvállalta az itt élő magyarok és más nemzetiségűek szolgálatát, úgy helyénvaló, hogy a közélet minden területén egységes magyar érdekképviselet jelenjen meg, amelyek az értékek melletti politizálást hangsúlyozzák és nem az érdekeket helyezik előtérbe. Fontolják meg a mai kor politikusai a felvidéki mártírgróf szavait: „Két kincsünk van: magyarságunk és kereszténységünk. A Szlovákiában élő magyarság éppúgy, mint a magyar nemzetnek minden egyes tagja, két kincset őriz szívében és lelkében és ez a két kincs: a magyarsága és a keresztény mivolta. A magyar nemzetnek évezredes történelméből láthatjuk, hogy legnagyobb fiai, legnagyobb alkotói egyaránt voltak magyarok és keresztények, egyaránt szolgálták a hazát és az Istent.”

Ferenc pápa látogatása egyrészt örömmel tölti el minden keresztény szívét, másrészt hiányérzettel is. Az itt élő több százezres magyar katolikusokkal való találkozást sajnálatos, hogy nem szervezték meg az illetékes hatóságok. Ragaszkodunk katolikus hitünkhöz, az egyetemes testvériség szellemében vallásos lelkülettel imádkozunk a világ békéért. Ahogyan más  itt élő, és az országot gazdagító közösségek, úgy a felvidéki magyar katolikusok is megérdemelték volna, hogy röviden találkozzanak a Szentatyával és elmondják kívánságaikat.

A Pázmaneum Társulás Pázmány Péter szellemiségében szeretné a továbbiakban is folytatni munkáját, amelyet immár 16 éve tesz. A szolgálatot felvállalva tesszük nemzetünkért, közösségünkért. Köszönjük mindazoknak, akik támogatják munkánkat imáikkal, munkásságukkal.

pazmaneum

Ezt már olvasta?

Címkék: Pázmaneum