Back to top

Pályázat az építésügyi főosztályvezetői tisztség betöltésére

Publikálva: 2018, június 11 - 12:26
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet az építésügyi főosztályvezetői tisztségének betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban.
Pályázat az építésügyi főosztályvezetői tisztség betöltésére

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:

- II. fokú főiskolai végzettség az építészeti irányzatban, minimum 10 éves gyakorlattal,

- erkölcsi feddhetetlenség,

- teljes jogképességgel való rendelkezés.

Egyéb kritériumok és követelmények: 

- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete, 

- számítástechnikai ismeretek, vezetői és szervezői képességek,

- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén, 

- az önkormányzati jogszabályok ismerete,

- rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,

- egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a fizikai és szellemi alkalmasságról.

Jelentkezéshez szükséges okiratok:

  • írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,  
  • az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,
  • büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény értelmében,
  • a szakosztály irányítási koncepciójának tervezete.

A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2018. szeptember 1.

Munkabérezés: A városi alkalmazottak munkabérezési szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 10. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci „Odboru stavebného“– neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

 A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

További információk a következő telefonszámon érhetők el: 031/590 39 19

Kelt Dunaszerdahely, 2018. június 8.                                                     

Ezt már olvasta?

Címkék: munkaajánlat
Cookies