Back to top

Nagyszombat megye: Várják a javaslatokat a megyei kitüntetésekre

Publikálva: 2024, április 3 - 15:15
Nagyszombat megye idén is megyei díjak odaítélésével ismeri el azokat az egyéneket és kollektívákat, akik, illetve amelyek jelentős mértékben hozzájárultak Nagyszombat megye fejlődéséhez. A megyei kitüntetésekre 2024. április 30-ig adhatók le javaslatok. A nagyközönség a megyei honlapon elérhető űrlap segítségével küldheti be javaslatait.
Nagyszombat megye: Várják a javaslatokat a megyei kitüntetésekre

A legmagasabb megyei kitüntetéseket a díjazottak a júniusban sorra kerülő gálaesten vehetik át a társadalmi élet hét területén végzett kiemelkedő munkásságukért.

„A Nagyszombat megye által adományozott kitüntetés a köszönetet és az elismerést fejezi ki azoknak a fontos személyiségeknek, akik szakértelmükkel, látásmódjukkal és tevékenységükkel hozzájárulnak Nagyszombat megye fejlődéséhez. Szeretnénk, ha a díjazottakról közvetlenül a régió lakossága döntene, ezért a nagyközönség számára is létrehoztunk egy jelölési lehetőséget. Meggyőződésem, hogy mindannyian ismerünk olyan személyt a környezetünkben, aki rendkívüli módon hozzájárul a régió fejlődéséhez, és ezzel mindannyiunk életminőségének javításához is. Örülnénk annak, ha április végéig sokan elküldenék javaslatukat” – mondta Jozef Viskupič. Mint Nagyszombat megye elnöke hozzátette, tavaly a megye összesen 33 személyt és kollektívát díjazott.

Nagyszombat megye kitüntetéseit hét kategóriában osztják ki. Ezek a következők: oktatás, kultúra, sport, egészségügy, szociális ellátás, közlekedés és civil társadalom. Az elismerésre érdemes személyek a kerület fejlődéséhez járulnak hozzá humanitárius, karitatív, tudományos, pedagógiai, kulturális, művészeti, újságírói, szociális, közhasznú vagy vállalkozói szférában, továbbá a műszaki és sportélet területén, de vannak közöttük olyanok, akik bátorságról, emberségről és hősiességről tettek tanúbizonyságot. A díjazott egy műalkotást és pénzbeli jutalmat vehet át.

2023-ban többek között Jozef Urminský történész, régész, publicista, a Galgóci Honismereti Múzeum igazgatója kapott megyei elismerést helytörténészi munkásságáért. A szociális gondoskodás területén végzett áldozatos munkájáért vehetett át tavaly megyei kitüntetést Paxián Zsuzsanna, aki a nagymegyeri Felnőtt Szociális Otthon főnővére. Díjazott volt Danka Pražienková orvos is, akit többek között a betegekhez való emberi hozzáállásának elismeréseként részesítettek megyei kitüntetésben.

A díjak odaítéléséről Nagyszombat megye képviselő-testülete dönt a képviselők, a képviselői csoportok és a szakbizottságok ajánlásai alapján, valamint figyelembe veszik az egyes városok és községek önkormányzatainak javaslatait is. A kitüntetettek személyére vonatkozóan javaslatokat tehetnek civil szervezetek, intézmények és az ország valamennyi lakosa is.

A lakosok javaslataikat postán is beküldhetik 2024. április 30-ig a megyei hivatal címére, vagy személyesen is leadhatják a hivatal iktatójában az említett határidőig.

A postai cím a következő: Oddelenie dotácií, grantov a občianskej participácie, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

A szükséges nyomtatvány a megyei honlapon érhető el.

trnava-vuc.sk

Ezt már olvasta?

Cookies