Back to top

Kutasson online!

Publikálva: 2017, március 2 - 12:26
Ha valakinek kedve támadna helytörténeti, sporttörténeti, esetleg saját családfája kutatásához, mindenképpen ajánlanám számára az egyre gazdagodó, interneten fellelhető virtuális adatbázisok közül, lehet, épp látványossága és felhasználóbarát felülete, illetve rendkívül gazdag adattára miatt elsőként, a magyarországi Hungaricana közgyűjtemény felkeresését.
Kutasson online!

Biztosan találkoztak már a világhálón barangolva pl. a Mapire adatbázisával – Nézze meg hogyan nézett ki lakhelye 100 évvel ezelőtt! címmel akár –, amely rendszer lehetővé teszi, hogy a Habsburg Birodalom illetve az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi térképein navigáljunk a legmodernebb technológiák segítségével. Ez is a Hungaricana közgyűjtemény része.

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja – írják a portál bevezetőjében –, „hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.”

De nézzük, miket is ajánl a keresőrendszeren túl a Hungaricana:

„A Hungaricana folyamatosan bővülő Képcsarnok szolgáltatása jelenleg 15 intézmény sok százezer képi dokumentumát adja közre, amelyek között a képeslapok és archív fotók mellett metszetek, sőt gigapixel felbontású festmények, falikárpitok is nagy számban megtalálhatóak. Célunk, hogy Magyarország legjelentősebb vizuális gyűjteményeit mindenki számára ingyenesen, áttekinthető módon tegyük közzé a 21. századi technológiák adta plusz szolgáltatásokkal felvértezve. Így a közös keresés mellett lehetőség van gyűjteményenkénti böngészésére, egyes dokumentumok tárgyszavazására, festmények, képzőművészeti alkotások szupernagyítására,valamint a szolgáltatáshoz térképi megjelenítés is csatlakozhat, ha az párosítható egy földrajzi hellyel, településsel.”

„A Könyv- és Dokumentumtár gerincét a múzeumok, levéltárak saját kiadványai alkotják, köztük évkönyvek, sorozatok, folyóiratok, továbbá számos itt őrzött muzeális könyv, folyóirat gazdagítja a kínálatot. Emellett igen nagy számú intézmény, könyvtár által digitalizált anyagban kereshetünk: köztük helyi lapok, iskolai értesítők, hazai és határontúli folyóiratok, napilapok, egyházi kiadványok, stb. Az adatbázisban megtalálhatók az MDP és MSZMP központi és megyei vezetőtestületi iratai, Budapest Székesfőváros közgyűlési jegyzőkönyvei, több egyetem vezető testületi ülései jegyzőkönyvei, valamint egyházi levéltárak dokumentumai is. A majdnem 6 millió oldalnyi anyag digitalizálását jórészt az NKA támogatta.”

A Mapire, amelyről elsőként említést tettünk, „fő célja egységesen készített, a teljes Birodalomra kiterjedő katonai felmérések, kataszteri térképek közreadása, emellett azonban más, érdeklődésre számot tartó régi térképeket (pl. várostérképek) is felkerülnek az oldalra. A régi térképeket összehasonlíthatjuk akár az OpenStreetMap, akár a Google Maps térképekkel, sőt a Google Earth segítségével lehetőségünk van 3 dimenziós összehasonlításra is. ”

A Térképek és Építészeti Tervek „az adatbázis a legnagyobb hazai térképtárak anyagát tartalmazza. A Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Nemzeti Levéltár anyaga szinte teljes, csak néhány fond, illetve a méret vagy rossz állapot miatt nem digitalizálható térképek hiányoznak. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből valamennyi kéziratos térképet tartalmazza az adatbázis. A hatalmas gyűjteménnyel rendelkező Hadtörténeti Intézet anyagából a legérdekesebb, leginkább kutatott részek: az Osztrák-Magyar Monarchia területét ábrázoló térképek, valamint az I. világháború hadszíntéri térképei kerültek publikálásra. A mintegy 100.000 térképszelvény többsége kéziratos, a legrégebbi anyagok a 17. század végéről származnak.”

A Levéltár hasonlóan izgalmas, mint az előzőleg említett adatbázisok, itt ugyanis régi oklevelek, a Királyi Könyvek, a levéltári iratgyűjtemények (BLF), az Úrbéri Tabellák, az Urbaria et Conscriptiones, egy kifinomult  Névtár (személyek, egyesületek), illetve egyéb  levéltári iratok anyagaiban keresgélhetünk.

Az ingyenesen használható Hungaricana megrendelője és üzemeltetője az Országgyűlési Könyvtár, levéltári területen Budapest Főváros Levéltára koordinálja  a munkálatokat, a portál kivitelezője az Arcanum Adatbázis Kft.

Nagy Attila helytörténész

Ezt már olvasta?

Címkék: helytörténet