Back to top

Két új utca került elnevezésre

Publikálva: 2018, február 21 - 11:56
A február 20-i képviselő-testületi ülésen két új utcanévről is döntöttek a képviselők.

Az utcák elnevezése általános érvényű rendelettel kerül előterjesztésre, amelyet a Kulturális és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága megvitatott és javasolta elfogadásra, Karaffa Attila a bizottság elnöke a névválasztás okait is elmagyarázta az ülésen. A képviselők ezt kövezően pedig el is fogadták a javaslatot.

Ennek értelmében Angyal Pál és Vermes Ferenc utcával gazdagodik városunk (szlovák megnevezésük: Ulica Pála Angyala és Ulica Ferenca Vermesa).

Síkabonyi Angyal Pál büntetőjogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Régi birtokadományos, pozsonymegyei család, amely már 1327. előfordul, amikor Sik-, másképen Kis- vagy Pilát-Abonyon osztozkodik. Új adománylevelet 1439. Mihály s 1501. Pál nyertek. A családnév először 1525. fordul elő, amikor is sikabonyi Angyal Mihály fiának, Pálnak leánya, Orsolya, Angyal Ferencznek elzálogositja a nagyapjától reá szállt részbirtokát. A család élő nemzedéke leszármazását az 1680-as években élt Mihályig vezeti vissza.

Vermes Ferenc földbirtokos, járási szolgabíró, aki 1905-re földszintes kúriát építtetett a telkén. A Dunaszerdahelyi Sport Egyesület alapítója. A dunaszerdahelyi sportélet kezdeteként az 1904-es esztendőt határozhatjuk meg, amikor a város képviselőtestülete mintegy két holdnyi területet jelölt ki sportolási célra a mai Észak I. lakótelep helyén, ahol tornaszereket állítatott fel.  A sportegylet megalakítására csak négy évvel később, 1908-ban került sor a város főszolgabírója, Vermes Ferenc elnökletével. A klub a Dunaszerdahelyi Sport Egyesület (DSE) nevet vette fel, az alakuló ülésre 1909. május 22-én került sor a községháza tanácstermében. Vermes Ferenc villája 1909-re nyerte el mai formáját, amikor az épületet megnagyobbították és tornyokkal tették szebbé. A szocializmus évtizedeiben úttörő otthonként szolgált, majd 1988-2002-ig a Szlovák Nemzeti Galéria kihelyezett részlegének adott otthont. 2005-ben Dunaszerdahely Város Önkormányzata megvásárolta és az átalakítások után a Kortárs Magyar Galéria költözött a város egyik legpatinásabb épületébe.

Ezt már olvasta?

Cookies