Back to top

Javaslatok városi díjakra január végéig

Publikálva: 2016, december 15 - 12:02
Dunaszerdahely Város Önkormányzata ismét felhívással fordul a nyilvánossághoz, hogy tegyenek megalapozott javaslatokat városi díjak odaítélésére. A díjátadó ünnepségre az áprilisi Szent György napi ünnepségen kerül sor.

A formanyomtatványon benyújtott javaslatok leadásának határideje 2017. január 31. Eddig kell eljuttatni a beadványt a Városi Hivatal címére. (Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda). A borítékon kérjük feltüntetni: „Dunaszerdahely Város Díja 2017 - javaslat“. A javaslattételre vonatkozó nyomtatványok megtalálhatók a város honlapján www.dunstreda.sk, a városi kitüntetések odaítélését szabályozó 2016. évi 22. sz. általános érvényű városi rendelet mellékleteként.  

A kitüntetettek névsorát a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A városi képviselő-testület a következő városi kitüntetéseket ítélheti oda: „Dunaszerdahely Város Díszpolgára“, „Dunaszerdahely Város PRO URBE Díj“, „Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj”, „Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja“ és „Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapja.   

Dunaszerdahely Város Díszpolgára kitüntető cím olyan Dunaszerdahelyen kívül élő kiemelkedő személyiségnek ítélhető oda, aki tartósan és különösen kiemelkedő módon érdemet szerzett a város fejlődésében, érdekeinek védelmében és jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében vagy kimagasló eredményt ért el az egyetemes emberi értékek gyarapításában.

A városi díj adományozására javaslatot tehet a:

 • polgármester,
 • a Képviselő-testület tagja,
 • természetes és jogi személyek a Képviselő-testület

Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja azon egyéneknek, ill. közösségeknek adományozható, akik (amelyek) tevékenységükkel érdemet szerzetek Dunaszerdahely Város fejlődésében, alkotó tevékenységet végeztek, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén kiemelkedő eredményt értek el.

A városi díj adományozására javaslatot tehet a:

 • polgármester,
 • Képviselő-testület tagja,
 • természetes és jogi személyek a Képviselő-testület

Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díjat adományoz azon  26. életévet be nem töltött egyén részére, aki tevékenységével érdemet szerzett Dunaszerdahely Város fejlődésében,  kitűnő tanulmányi eredményt ért el, alkotó tevékenységet végzett, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén kiemelkedő eredményt ért el.

A városi díj adományozására javaslatot tehet a:

 • polgármester,
 • Képviselő-testület tagja,
 • természetes és jogi személyek a Képviselő-testület

Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja elismerésre azok a magánszemélyek és közösségek terjeszthetők fel, akik kimagaslót alkottak, kiemelkedő eredményt értek el a tudomány, a technika, a művészet, a sport, a nevelés területén, tevékenységet végeztek emberi élet védelmének, a város vagyonának és lakosainak érdekében, továbbá olyan személyek, akik tevékenységükkel érdemeket szereztek a város gazdasági és kulturális fejlődésében, jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében, véradóknak – akik a Jánsky-emlékérem arany fokozatának birtokosai.

A városi díj adományozására javaslatot tehetnek a:

 • Képviselő-testület képviselői,
 • természetes és jogi személyek.

Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapja elismerő címet a polgármester adományozhatja egyéneknek és kollektíváknak, akik kiemelkedő módon érdemet szereztek a város, régió fejlődésében, képviseletében és népszerűsítésében, vagy kiemelkedő munkahelyi, életkori vagy egyéb jubileum okán, a köz érdekében vagy non-profit szervezet érdekében a sokéves munkásság, tagság és tevékenység végzéséért.

A városi díj adományozására javaslatot tehetnek a:

 • Képviselő-testület képviselői,
 • természetes és jogi személyek.

Tisztelt Polgártársak! Szíveskedjenek megtenni javaslataikat a városi kitüntetésekre érdemes személyekre! Ezzel elősegítik azok bemutatását a nyilvánosságnak, akiknek a sikeres tevékenysége hozzájárul Dunaszerdahely jó hírnevének terjesztéséhez.

Ezt már olvasta?

Cookies