Back to top

Felhívás: igazgatói tisztség betöltésére

Publikálva: 2020, június 12 - 06:00
Dunaszerdahely városa a SzK NT az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló Tt. 596/2003 számú törvénye 4. § és a SzK NT közfeladatok ellátásáról szóló Tt. 552/2003 számú törvénye 5. § értelmében pályázatot hirdet az alábbi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére:
Felhívás: igazgatói tisztség betöltésére

Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely.

 Képesítési követelmények:

 • az adott típusú iskola fajtája és típusa vonatkozásában megkövetelt szakirányú és pedagógiai alkalmasság és képzési szint a SzK NT Tt. 138/2019 számú törvénye 9.§, 10.§ 1.bekezdése, 11.§ 1. bekezdésének a) pontja és 39.§ értelmében, valamint a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának Tt. 1/2020 számú rendelete értelmében,
 • legalább ötéves pedagógiai tevékenység a SzK NT Tt. 596/2003 számú törvényének 3.§ 5. bekezdése értelmében,
 • az első kvalifikációs vizsga vagy az azt helyettesítő vizsga abszolválása.

Egyéb kritériumok és követelmények:

 • erkölcsi feddhetetlenség,

 • egészségi alkalmasság,
 • az államnyelv és a magyar nyelv ismerete,
 • az oktatásügyre vonatkozó jogszabályok ismerete.

A pályázaton való részvételhez szükséges benyújtandó okiratok:

 • írásbeli jelentkezés a tisztség betöltésére hirdetett pályázatra,
 • szakmai önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
 • a pedagógiai tevékenységet igazoló okirat,
 • becsületbeli nyilatkozat az erkölcsi feddhetetlenségről,
 • orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység betöltéséhez szükséges egészségi alkalmasságról,
 • az iskola fejlesztési koncepciójának javaslata,
 • becsületbeli nyilatkozat a megadott adatok valóságáról,
 • beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak a pályázási eljárásban történő felhasználásához a SzK NT Tt. 18/2018. számú a személyi adatok védelméről, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény értelmében.

A munkaviszonyba lépés feltételezett időpontja: 2020. augusztus 1.

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni vagy személyesen benyújtani a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

A borítékon kérjük feltüntetni: "Výberové konanie – ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola - NEOTVÁRAŤ".

Határidő: 2020. július 1.

Postacím:  Mestský úrad, Hlavná 50/16, ​929 01 Dunajská Streda

Közelebbi információt a következő telefonszámon kérhetnek: +421 31 590 39 18.

Dunaszerdahely, 2020. június 10.

Dr. Hájos Zoltán polgármester

Ezt már olvasta?

Cookies