Back to top

A béke és a szabadság törékeny...

Publikálva: 2016, augusztus 27 - 15:02
Idén 72. alkalommal gyűltek össze megemlékezni a szlovák antifasiszták a Szlovák Nemzeti Felkelésről a dunaszerdahelyi Mártíremlékműnél és magyar katonasíroknál augusztus 26-án.

A megemlékezésen jelen volt többek között Csicsai Gábor parlamenti képviselő, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, Viera Kováčová, a besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumának igazgatója, Jozef Jánsky, a Szlovákiai Antifasziszták Szövetsége Galántai Kerületének elnöke, Juraj Morvay, a Dunaszerdahelyi Kerületi Hivatal elöljárója, Horváth Zoltán, Dunaszerdahely város alpolgármestere és Richard Kmeť, a Dunaszerdahelyi Munkaügyi hivatal igazgatója.

Az ünnepi beszédekben előbb Viera Kováčová, a besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumának igazgatója utalt a Szlovák Nemzeti Felkelés eseményeire.

Őt Csicsai Gábor parlamenti képviselő követte. Csicsai szerint „kötelességünk küzdeni és tenni a rossz ellen, öltsön az bármilyen formát is – s melyek közzé a fasizmus is egyértelműen odatartozik.” Kijelentette, hogy e veszélyek „ma is jelen vannak. Ezért is fontos emlékeznünk és emlékeztetnünk az ilyen megemlékezéseken is, és megadnunk mindazoknak a tiszteletet, akik e diktatúra ellen küldöttek.”

„Tanuljuk a történelem hibáiból,” – hangsúlyozta – „hiszen ma is vannak olyan emberek, akik rendszeresen uniformisba bújnak, és csoportokba verődve gyűlnek össze a fasiszta Jozef Tiso sírjánál. Olyanok ezek, akik abban lelik az örömüket, hogy a gyűlöletet szítják. Amikor a választások egész Európában azt mutatják, milyen sok hasonló jelenséggel találkozunk egész Európa-szerte, akkor döbbenünk rá, mennyire törékeny is mai világunkban a béke. Mi nem engedhetjük meg, hogy egyes csoportok elhintsék a gyűlöletet – ezért fontos hangsúlyoznunk, s főleg a fiatal generáció előtt, akik magától értetődőnek tarták a békét és a szabadságot, hogy ezek az értékek mennyire is a védelmünkre szorulnak.”

Az őt követő Jozef Jánsky beszédében ugyancsak a fasizmus és a szélsőségek elleni küzdelem fontosságára mutatott rá, majd az ünnepi szónoklatok után a jelenlévők megkoszorúzták a Nagy János-féle Mártíremlékművet.

Ezt már olvasta?

Cookies