Back to top

Beíratás a Barátság téri óvodába

Publikálva: 2020, május 5 - 12:53
Május végéig írathatják be a szülők a 3 és 6 év közötti gyermekeiket a város óvodáiba – a fennálló helyzetre való tekintettel a gyermekek jelenléte nélkül. A következőkben a Barátság téri óvodába való felvétel feltételeit közöljük.
Beíratás a Barátság téri óvodába

A GYERMEK ÓVODÁBA VALÓ FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A Barátság téri óvodába

Az óvodában 6 osztály működik, 4 magyar és két szlovák tanítási nyelvű. 

Az intézmény nevelési programja a Mesevár címet viseli. A nevelési intézmény családias és szeretetteljes légkört biztosít. Az óvodapedagógusok segítik, hogy a gyerekek könnyen alkalmazkodni tudjanak az új környezethez.

Az óvodában számos szakkör működik: rajz, angol, szlovák szakkör, valamint sokrétű sportfoglalkozásokkal próbálja kielégíteni a legkisebbek mozgásigényét. Az intézmény szorosan együttműködik a szülőkkel, közös rendezvényeket szerveznek.

A gyermekek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) és aSzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009) összhangban történik.

Az óvodába felvehető:

 • a gyermek három éves kortól hat éves korig,
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.

Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében előnyben részesül az a gyermek:

 • aki betöltötte ötödik életévét,
 • aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.

Az óvodába való felvétel további feltételei:

A Pedagógiai Tanács javaslata alapján és az Iskolai rendtartással összhangban az óvoda igazgatója a 306/2008-as óvodákról szóló rendelet 3. § 2. bekezdésének értelmében az óvodába való felvételkor előnyben részesíti azokat a gyermekeket:

 • akiknek a testvére már látogatja az óvodát,
 • a város területén állandó lakhellyel rendelkeznek (ami nem azt jelenti, hogy nem vehető fel az a gyermek, akinek nincs állandó lakhelye a város területén),
 • akiknél kialakultak az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság......).

Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:

Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre április 30- tól május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.

A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatásügyi miniszter határozata alapján azonban az idei iskolai évben az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg, valamint a kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni az igazolást a gyermek egészségi állapotáról.

 • A gyermek beíratásához szükséges kérvényt és a beíratási feltételeket megtalálják Dunaszerdahely város weboldalán www.dunstreda.sk .
 • Letölthetőek ée kinyomtathatóak a város honlapjáról https://dunstreda.sk/tlaciva
 • A beíratkozási kérvényt átvehetik személyesen is munkanapokon a Városi Hivatal irodájában vagy elvihetők  az óvoda bejáratánál kihelyezett  borítékból munkanapokon 8:00-tól 12:00-ig.  (tel:0918 607 366)

A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:

 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt: Materská škola -Óvoda,Nám.priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 929 01
 • online kitölthető a nyomtatvány a Dunaszerdahely város honlapján:www.dunstreda.sk (a kínálatból ki kell választani az óvodánkat- MŠ Óvoda Nám. priateľstva)
 • e-mail formájában a következő mail címre: msnampriatelstva [at] dunstreda.sk, Ez esetben kérjük, hogy szkennelt vagy fotózott verziót is mellékeljen(ek) az aláírás miatt (a törvényes képviselő(k) aláírásával. Az óvoda kapuján elhelyezett postaládába lehet elhelyezni a törvényes képviselők által aláírt kérvényt.

A gyermek felvételéről szóló határozat:

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója július 15-ig adja ki.

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak adaptációs időszakra veszi fel az óvoda.

Ezt már olvasta?

Cookies