Back to top

Állásajánlat beruházási osztályvezetői tisztség betöltésére

Publikálva: 2017, október 10 - 08:23
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet a beruházási osztályvezetői tisztség betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban.

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:
- II. fokú főiskolai végzettség /építészeti irányzat/, minimum 5 éves gyakorlat,
- teljes jogképességgel való rendelkezés.

Egyéb kritériumok és követelmények:
- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete,
- számítástechnikai ismeretek, vezetői és szervezői képességek,
- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén,
- az önkormányzati jogszabályok ismerete,
- rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,
- egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a fizikai és szellemi alkalmasságról.

Jelentkezéshez szükséges okiratok:
• írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,  
• az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,
• büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2013. évi 122. törvény értelmében,
• a szakosztály irányítási koncepciójának tervezete.

A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2018. január 1.

Munkabérezés: A városi alkalmazottak munkabérezési szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. október 31. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci oddelenia investičného – neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

További információk a következő telefonszámon érhetők el: 031/590 39 19

Kelt Dunaszerdahely, 2017. október 4.                                                     
Dr. Hájos Zoltán polgármester

Ezt már olvasta?

Cookies