Back to top

XI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia - felhívás

Publikálva: 2016, július 20 - 16:50
A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Selye János Egyetem (SJE), a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT) és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével, az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt meghirdeti 2016-ra a XI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2016. november 24–25., Komárom, Selye János Egyetem.A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

 

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.

A nevezési feltételek a következők:

• TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)

Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki ) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

• TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelentkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

- akik anyaintézményük TDK (ŠVOČ -Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ - Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja,

valamint olyanokéra is,

- akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyben. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, a XI. FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.
ELJÁRÁSI MÓD

• a pályamunkák nevezése

A pályamunkákat a http://ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.
Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter).
Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ részvételt igazoló dokumentum vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2016 [at] ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az "IGAZOLAS" vagy az "AJANLAS" szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.

Pályamunkát nevezni 2016. július 31-ig lehet.

• a pályamunkák benyújtása

A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a http://ftdk.ujs.sk honlapon. Szükséges továbbá a nevezés részenként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).
A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.
A dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a http://www.otdt.hu weboldalon is a XXXIII. OTDK Központi felhívásának 3. mellékletében. Egyenes link a követelményekre: http://otdt.ganda.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf
A plágium kizáró ok.

A pályamunka feltöltésének határideje: 2016. július 31.

• a pályamunkák szakmai bírálata
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2016. október 31-ig megkapják.

• jelentkezés a XI. FTDK-n való személyes részvételre
Komáromban 2016. november 24-25-én megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek 2016. szeptember közepétől.
A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítu

• a XI. FTDK versenyeinek lebonyolítása
Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűrik figyelik és értékelik a pályamunkák előadásait.
A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2017 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

Személyes elérhetőségek:
Kocsis Gergely, Selye János Egyetem, Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno,
e-mail: ftdk2016 [at] ujs.sk, kocsisg [at] ujs.sk

Inczédi Lilla, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava
E-mail: ftdk [at] diakhalozat.sk

 

Ezt már olvasta?

Cookies