Back to top

A városi díjakra várják a jelöléseket!

Publikálva: 2020, december 26 - 12:00
Dunaszerdahely Város Önkormányzata felhívással fordul a lakossághoz, amelyben a javaslatokat várják a városi díjak odaítélésére.
A városi díjakra várják a jelöléseket!

Dunaszerdahely Város Díszpolgára cím olyan Dunaszerdahelyen kívül élő kiemelkedő személyiségnek ítélhető oda, aki tartósan és különösen kiemelkedő módon érdemet szerzett a város fejlődésében, érdekeinek védelmében és jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében vagy kimagasló eredményt ért el az egyetemes emberi értékek gyarapításában.

Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja azon egyéneknek, ill. közösségeknek adományozható, akik (amelyek) tevékenységükkel érdemet szerzetek Dunaszerdahely Város fejlődésében, alkotó tevékenységet végeztek, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén kiemelkedő eredményt értek el.

Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj adományozható azon 26. életévet be nem töltött egyén részére, aki tevékenységével érdemet szerzett Dunaszerdahely Város fejlődésében, kitűnő tanulmányi eredményt ért el, alkotó tevékenységet végzett, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén kiemelkedő eredményt ért el.

Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja elismerésre azon magánszemélyek és közösségek terjeszthetők fel, akik kimagaslót alkottak, kiemelkedő eredményt értek el a tudomány, a technika, a művészet, a sport, a nevelés területén, tevékenységet végeztek emberi élet védelmének, a város vagyonának és lakosainak érdekében, továbbá olyan személyek, akik tevékenységükkel érdemeket szereztek a város gazdasági és kulturális fejlődésében, jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében, véradóknak – akik a Jánsky-emlékérem arany fokozatának birtokosai.

Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapját a polgármester adományozhatja egyéneknek és kollektíváknak, akik kiemelkedő módon érdemet szereztek a város, régió fejlődésében, képviseletében és népszerűsítésében, vagy kiemelkedő munkahelyi, életkori vagy egyéb jubileum okán, a köz érdekében vagy non-profit szervezet érdekében a sokéves munkásság, tagság és tevékenység végzéséért.

 

A felhívással kapcsolatos általános információk

Meghirdető: Dunaszerdahely Város | A 2016/22. sz. általános érvényű rendelet (2016. december 6.) valamint annak módosítása értelmében (2019/3. sz. ÁÉR (2019. február 19.)) Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról

A javaslatok benyújtásának határideje: 2021. január 31. (beleértve)

A javaslatok benyújtásának módja: A javaslattételre vonatkozó (innen letölthető) nyomtatványt kitöltve és aláírva juttassák el a következő címre:

Városi Hivatal – Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály, Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely, vagy adják le személyesen a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

A lezárt borítékon kérjük feltüntetni: „Dunaszerdahely Város Díja – 2021 – javaslat“.

Javaslattételre Dunaszerdahely Város polgármestere, a városi képviselő-testület tagjai, illetve a képviselők ajánlásával természetes és jogi személyek jogosultak.

 

A kitüntetettek névsorát a dunaszerdahelyi képviselőtestület hagyja jóvá.

Dr. Hájos Zoltán polgármester

Ezt már olvasta?

Cookies