Back to top

Változnak a szemétdíjak, de a kedvezmények maradnak

Publikálva: 2019, január 15 - 17:00
Dunaszerdahelyen 2019-ban változik a szemétdíj nagysága: a tarifa 10%-kal emelkedik. A közületi hulladék elszállításáért és lerakásáért fizetendő díj megemeléséről decemberi ülésén döntött a városi képviselő-testület. A magasabb szemétdíj megállapítását egy 2018-ban elfogadott törvénymódosítás tette szükségessé.
Változnak a szemétdíjak, de a kedvezmények maradnak

Ennek értelmében a községek részére megemelkedett a hulladéklerakás díja a szemétlerakatokon. A törvényalkotók a tarifaemeléssel azt kívánták ösztönözni, hogy a lakosok egyre több közületi hulladékot szelektáljanak, így kisebb mennyiség kerülne a lerakatokra. Dunaszerdahelyen jelenleg csak a hulladék 20%-át szelektálják, ezért 2019-ben e téren előrelépésre lesz szükség.

Szoros összefüggés van a szemétlerakaton elhelyezett vegyes hulladék után fizetendő díj és a szelektált hulladék mennyisége között. Minél több az osztályozott hulladék, annál kevesebbet kell fizetni a többi hulladék elhelyezéséért a hulladéklerakaton.
A közületi hulladék és az építkezési törmelékek után fizetendő helyi illetéket az idei évtől a 2018. december 11-én elfogadott 2018/12. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza, amely a 2016/14. számú városi rendeletet módosította.

Ezek a helyi rendeletek szabják meg a szemétdíjkedvezményre jogosultak körét, továbbá azt is, hogy a kedvezmény kérelmezéséhez milyen igazolásokat kell benyújtani, valamint a határidőket is. (A rendeletek megtalálhatóak Dunaszerdahely város weboldalán.) 

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal illetékes osztálya felhívja a 2019-ben szemétdíjkedvezményekre jogosultak figyelmét arra, hogy a kedvezményeket minden évben újra kell kérvényezni, leszámítva az automatikusan járó kedvezményeket.

Szemétdíj-kedvezményekre 2019-ben az alábbi esetekben jogosultak a dunaszerdahelyi lakosok.

Automatikusan jár az 50 százalékos kedvezmény a hulladék begyűjtéséért és elszállításáért fizetendő díjból azoknak a személyeknek, akik már betöltötték a hetvenedik életévüket, és egyedül, vagy házastársukkal élnek egy háztartásban. Ezeket a feltételeket teljesítő 70 év feletti és dunaszerdahelyi állandó lakhelyű személyeknek nem kell beadniuk kérvényt, ők a kedvezményt automatikusan megkapják.
Ötven százalékos kedvezményben részesülnek azok a 62-69 éves személyek is, akik nem rendelkeznek önálló keresettel, nincsenek munkaviszonyban és nem laknak közös háztartásban önálló jövedelemszerző tevékenységet végző, munkaviszonyban, vagy időszakos munkaviszonyban lévő személyekkel. Ezt a tényt viszont igazolniuk kell. Ehhez a nyomtatvány a városházán a központi ügyfélfogadó irodában szerezhető be, az igazolást pedig a társadalombiztosítótól igényelhetik. Kérvényüket az ehhez a korcsoporthoz tartozó személyek egész évben benyújthatják, nincs határidőhöz kötve.
Ötven százalékos kedvezményt kap az a súlyos fogyatékkal élő személy is, aki ún. ZŤP kártyával rendelkezik és egyedül, vagy a férjével/feleségével, illetve kiskorú gyermekkel, vagy csak a gondozóval, vagy csak másik ZŤP kártyával rendelkező személlyel él közös háztartásban. Neki kérvényeznie kell a kedvezményt, és a kérvényhez csatolnia kell a ZŤP kártya másolatát. A súlyos fogyatékkal élők egész évben kérelmezhetik a kedvezményt, a kérvény beadása nincs határidőhöz kötve.

Az anyagi szükséghelyzetben lévőknek január végéig kell beadni a kérvényt

Ötven százalékos kedvezmény jár az anyagi szükséghelyzetben lévő személyeknek is. Nekik is kérvényezniük kell a kedvezményt, de a kérvények beadásának határideje 2019. január 31. A Városi Hivatal felhívja az anyagi szükséghelyzetben lévők figyelmét, hogy az említett határidőig adják be kérelmüket, mert később erre már nincs mód. Szükséges azonban mellékelni az igazolást az anyagi rászorultságról.
A kérvényeket és az igazolásokat a szemétdíj-kedvezményre jogosultaknak a városházán, az ügyfélfogadó irodában kell leadniuk. A 3. ablaknál kaphatók a helyben kitöltendő nyomtatványok. Bővebb információkat a városháza központi ügyfélfogadó irodájában adnak a 3. számú ablaknál. 

Forrás: dunstreda.sk-pve

Ezt már olvasta?

Cookies