Back to top

Üléseztek a városi képviselők

Publikálva: 2024, május 15 - 08:58
A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület tizenegyedik ülését tartotta május 14-én. A plénumon többek között egy a város tulajdonában lévő ingatlan eladásával, a választási plakátok elhelyezésének kérdésével, egy Interreges pályázat jóváhagyásával, valamint egy lakossági petícióval is foglalkoztak.
Üléseztek a városi képviselők

A testületi ülés elején az előző plenáris ülés határozatainak a teljesítését ellenőrizték, majd az ADVENTIM, n.o. részére a havi bérleti díj egy részének elengedéséről hoztak határozatot. A középiskolát üzemeltető intézmény ugyanis az önkormányzati ingatlanban végzett javításokat, de ezt előre nem egyeztette a várossal. Ennek ellenére az önkormányzat méltányosságból némiképp csökkentette a havi bérleti díjat. 

A képviselők megtárgyalták a választási kampány ideje alatt a plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű városi rendelet ellen benyújtott ügyészi óvást is. Itt a város célja az lenne, hogy az aktuális, és a fizetett plakátok legyenek mindig láthatóak.

A jelenlévők ezt követően jóváhagyták Dunaszerdahely Város tagságát a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásában, illetve határozati javaslatokat vitattak meg, amelyek a város területén működni szándékozó kaszinók létesítését utasította el.

Javaslat született az ülésen az INTERREG SK-CZ/2023/1/Klíma megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására is „Zöld stratégiák a modern városok számára”. A pályázatnál a határozat értelmében így a város biztosítani fogja a szükséges önrészt.

Foglalkoztak a városatyák a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 196/2023/8 sz. határozata ellen benyújtott petícióval is, amelyben az érintett, önkormányzati ingatlanban élő lakosok tiltakoztak az ellen, miszerint a városi bérlakásokban nem lehet már kutyát tartani. E pontnál a polgármester elmondta, hogy sajnos vannak ugyanis olyan városi bérlakások, ahol bizony komoly gondok vannak a kutyatartással, és emiatt döntöttek úgy (ezt egy korábbi testületi ülésen meg is szavazták), hogy a többség érdekében megtiltják a városi bérlakásokban az ebtartást. Magát a tiltakozó petíciót végül a testület az ülésen tudomásul vette. 

(nagy)

Ezt már olvasta?

Cookies