Back to top

Ülésezett városunk képviselő-testülete

Publikálva: 2021, május 12 - 11:11
22. tanácskozását tartotta május 11-én a Dunaszerdahelyi Önkormányzat képviselő-testülete – többek között a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2020. évi tevékenységét, az Aréna DSZ telkének tulajdonba történő átruházási szándékát és az átruházás formáját, a városi intézmények vezetőinek prémiummutatóit, a teraszadó 2021. évi elengedését, illetve a Grund piac elleni petíció kérdését vitatták meg.
Ülésezett városunk képviselő-testülete

A polgármester az ülés elején jelezte, hogy egy pont, a város területrendezési tervének módosításával kapcsolatos javaslat lekerülne a tanácskozás napirendjéről, s mivel lejár a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződés, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos szándéknyilatkozatot viszont beemelnék a tárgyalás programpontjai közé.

Ezt követően elsőként Dunaszerdahely 2021. évi költségvetésének 3/2021. számú módosítása került a terítékre, amelyet nagy többséggel el is fogadtak a képviselők.

Pápay Zoltán főosztályvezető elmondta, többek között EU-s alapokból fog megvalósulni a Vámbéry Ármin Alapiskolában a hőszivattyú-rendszer kiépítése, folytatódik a Vámbéry tér felújítása, a közvilágítás modernizációja, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti parkba kerül majd a város szülöttjének, Szladits Károly jogásznak a szobra, így a park egy részét emiatt is revitalizálnák, emellett pedig új liftet kap a művelődési központ.

Az önkormányzati képviselők egyhangúlag elfogadták a városi rendőrség 2020. évi tevékenységéről készült beszámolót is, majd egy a leendő sport- és rendezvénycsarnokkal kapcsolatos kérdést vitattak meg. A januári ülésen ugyanis a testület elfogadta, hogy az új és nagyobb csarnok a jelenlegi mellett, a kettő összekapcsolásával épüljön fel, ezért szükség volt arra, hogy a város a szóban forgó területet átadja az általa alapított részvénytársaságnak.

Hájos Zoltán polgármester eredetileg két lehetőséget tárt a testület elé: egyik szerint a város ingatlan vagyonként vinné be a telket az Aréna DSZ részvénytársaságba, emelve annak törzstőkéjét, míg a másik opció értelmében a város piaci áron adná el az érintett területeket, 1 120 000 euró értékben. A programponthoz többen is hozzászóltak.

Hodosy Szabolcs, a pénzügyi bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság az első variációt támogatja, míg Horváth Zoltán is a tárgyi betét általi törzstőkeemelést látta megfelelőnek. Hakszer Roland arra tért ki az opciók kapcsán, nehogy előfordulhasson a jövőben a város vagyonának elidegenítése, Hájos Zoltán polgármester szerint viszont nem történik semmilyen módon vagyonvesztés. Végül a testület az első variációt fogadta el, miszerint a telekkel a város részesedését emelik a részvénytársaságban.

A következő programpontban Brunczvik Tünde javaslatára egy a város által eladásra kerülő lakás árát emelték meg, majd a képviselők döntöttek arról, hogy a Covid-járvány miatt, hasonlóan a tavalyi évhez, az idén se vessék ki a teraszadót. Ezt végül abban a formában fogadták el, hogy azon vállalkozók kapják meg ezt az engedményt, akik egyrészt legálisan működnek, másrészt 2019 végéig rendben befizették a kötelezettségeiket.

A következőkben a városi szociális szolgáltatások, a városi nyugdíjas otthonok, illetve a városi művelődési központ vezetőinek éves jutalmát és jövő évi prémiummutatóit szavazta meg a testület. Majd a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021” program keretében a város költségvetéséből odaítélhető támogatásoknál fennmaradt 17 494 euróra kiírt új pályázatokat hagyták jóvá.

Rábólintottak ezután a képviselők a temetői rend módosítására is, amely többek között a sírhelyek árait igazítja a megnövekedett kiadásokhoz, ám a plakátrendelet jóváhagyását annak szövegezési problémái miatt a következő testületi ülésre utalták.

Petíciót adtak be a telektulajdonosok a készülő Grund termelői piac ellen – erre is reagáltak a városatyák. Hájos Zoltán polgármester elmondta, hogy mindkét felet meghallgatta, de nem közeledtek az állaspontok, és most az ügyészség folytatja az ügyben a vizsgálódást.

A képviselők egy része (Brunczvik Tünde, Antal Ágota, Dakó Sándor) amellett volt, hogy függetlenül az ügyészségi vizsgálattól vonja vissza a testület a korábban emiatt elfogadott városi általános érvényű rendeletet, azonban a polgármester szerint erre az ülésen a hatályos törvények értelmében nincs módjuk, s ugyanezt erősítette meg Hodosy Szabolcs és A. Szabó László alpolgármester is, kiegészítve azzal a javaslattal, hogy az időközben felmerült körülményeket vizsgálják meg az illetékes szakbizottságok is.

Meghallgatták a petíciós bizottság képviselőit is, akik nevében Szelle Erika szólt. Beszédében a rendelet visszavonására szólította fel a testületet. Végül a képviselők tudomásul vették a petíciót, illetve a következő testületi ülés napirendjére tűzték ki a kérdés megvitatását.

Az ülés végén még Stredl Tamás, a Helló Szerdahely Polgári Társulás képviselője kapott szót, aki felolvasta a Dunaszerdahely városát illető éghajlati vészhelyzet kihirdetésére irányuló felhívását, amit a képviselők ugyancsak tudomásul vettek, s a továbbiakban a szakbizottság foglalkozik a témával.

(nagy)

Ezt már olvasta?