Back to top

Továbbra is a hívők szolgálatában

Publikálva: 2017, október 4 - 07:55
Az elmúlt napokban ünnepelte a dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári Társulás alakulásának 12.évfordulóját, amely kapcsán Karaffa Attila ügyvezető elnököt kérdeztük.
Továbbra is a hívők szolgálatában

Tizenkét éves lesz a szerveztük. Milyen céllal indították 2005-ben útjára?

A Pázmaneum Polgári Társulás 2005. október 2-án a csallóközi Bakán alakult azzal a céllal, hogy a társulás tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében, s ennek jegyében immár tizenkettedik éve fejti ki tevékenységét a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában. Célkitűzéseink ma sem változtak: Konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervezünk a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújtunk ezen területeken. Együttműködünk más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten is. Vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat adunk ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítsük és közreműködjünk hagyományainak megőrzésében. Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatjuk a közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében.

Mennyire sikerült megtalálni a partnereket a munkájukhoz?

A 12 év során számos felvidéki és anyaországi egyházközségbe ellátogattunk, ahol imakilencedeket, előadásokat, konferenciákat tartottunk. Több lelkiatya és számos laiukus hívő is bekapcsolódott munkánkba és teszi is mind a mai napig. Nem vagyunk tömegszervezet, nem is kívánunk azzá válni. Pártfogóink, szimpatizánsaik segítik munkánkat folyamatosan több településen is. A 12 év alatt akadtak olyanok, akik az alapítás óta már sajnos nem lehetnek közöttünk. A hálaadó szentmise végén megemlékeztünk ezekről az elhunyt lelkiatyákról is, akik segítették a Társulás munkáját. Ilyenek voltak Mons. Koller Gyula, Kovács László és Korcsogh Imre atyák.

Hogyan értékelik, mennyire aktívak a felvidéki magyar hívők?

A felvidéki magyar katolikusság a 2008-as egyházmegyei felosztás után nehéz helyzetbe került. Az akkori szétdarabolás megnehezítette a lelkipásztorok munkáját. Az új egyházmegyék püspökei új helyzettel álltak szembe: Megoldani a hozzájuk csatolt magyar hívek pasztorációját. Az elején nagyon nehezen ment, sőt nem is igyekeztek egyes helyeken. Társulásunk azonnal felszólalt az egyházmegyei felosztás kapcsán, amely negatívan érintette a magyar ajkú híveket. Az átszervezési terv kidolgozásánál a Szlovák Püspökkari Konferencia nem volt tekintettel arra, hogy megoldásukkal megbomlik az egy tömbben élő magyar nemzetiségű hívek természetes egysége. A felosztásra reagálva nyílt levelet juttatott el a Szlovák Püspökkari Konferenciához a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Mécs László Társulás, amelyben a felvidéki magyar katolikusok szolgálatával megbízott magyar főpásztor kinevezését és lelkipásztori ellátásuk megfelelő megoldását kérték. A kéréssel egyetértő magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nevében a Szlovák Püspökkari Konferenciához eljuttatott nyílt levelet 25 szlovákiai magyar civil szervezet támogatta, és két hónap alatt mintegy huszonötezren írták alá.

A hívek igénylik a magyar nyelvű pasztorális munkát, a hitoktatást, a különböző népfőiskolákat, imatalálkozókat. Ezeket az igényeket több szervezettel együtt szeretnénk a jövőben is bebiztosítani.

Milyen rendezvényeket szerveztek az idén, s mit várhatunk még az Advent előtti időszakban?

Az idei évben még Dunaszerdahelyen megemlékezünk a 60 éve elhunyt Esterházy Jánosra, illetve történészi szemmel is megvizsgáljuk a csehszlovákiai magyar politikus életét és munkásságát. Az Imakilencedeket is folytatjuk, októberben Köbölkúton kerül sor a Regnum Marianum Imakilenced 5. állomására.

Hosszabb távon milyen célokat szeretnének a szervezetükön keresztül megvalósítani?

Szeretnénk kiadni egy elektronikus adatbázist a felvidéki magyar plébániákról, egyházi iskolákról, civil szervezetekről. Segítséget szeretnénk nyújtani az oktatás terén is, a népfőiskola folytatásának segítségével. Mindenképp szeretnénk, ha a felvidéki magyar katolikusok lelki gondozása biztosított volna minden olyan egyházmegyében, ahol élnek. Szeretnénk közreműködni más szervezetekkel is, hogy még sínvonalasabb képzéseket, előadásokat tudjunk biztosítani a híveknek és lelkiatyáknak egyaránt. Kiadói tevékenységünket is folytatjuk, egy családi magazin kiadásán is gondolkodunk.

Ezt már olvasta?

Cookies