Back to top

Törvényi kötelezettség kutyáink nyilvántartásba vétele

Publikálva: 2020, július 13 - 23:31
A kutyatulajdonos köteles a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban nyilvántartásba vetetni kutyáját annak a városba kerülésétől számított 120 napon belül. Emellett a nyilvántartásba bejegyzett tények és adatok minden változásáról a kutyatartó 30 napon belül köteles értesíteni a városi hivatalt. Ezen kötelezettség, valamint a kutya nyilvántartásba vételének elmulasztása a törvény értelmében bűncselekménynek minősül, amelyre 165 euróig terjedő bírság szabható ki.
Törvényi kötelezettség kutyáink nyilvántartásba vétele

Minderre a kutyák tartására vonatkozó feltételeket szabályozó törvény (az SZNT Törvénytárának (Tt.) 282/2002 számú módosított törvénye) értelmében van szükség, ezt egészíti ki Dunaszerdahely város általánosan kötelező érvényű rendelete (a 15/2012/15/15 sz. módosított törvény értelmében). Ezek alapján vezet városunk nyilvántartást a területén élő kutyákról, amely többek között információkat tartalmaz a kutya csipeltetéséről is.

A kutya tulajdonosának megváltozása esetén az eredeti tulajdonos köteles erről értesíteni a városi hivatalt, míg a kutya új tulajdonosának kötelessége a kutyát a saját nevén nyilvántartásba vetetni a városházán. Ezt a változást a kutya esetleges eltűnése és megkerülése miatt kell végrehajtani. Az eredeti kutyatulajdonos köteles az új kutyatulajdonosról szóló adatokat a kutyatulajdonos cseréjétől számított 21 napon belül magánállatorvoson keresztül a Szlovák Állat- és Élelmiszerügyi Hatóság által létrehozott társas állatok központi nyilvántartásába bejegyeztetni.

Az SZNT 39/2007 sz. Tt. az állatorvosi ellátásról szóló módosított törvények és a feljebb említett általánosan kötelező érvényű rendelet alapján a kutyatulajdonos köteles biztosítani a Szlovákiában tenyésztett kutya transzponderrel (mikrocsippel) történő megjelölését a kutya gazdájának első cseréje előtt, de legkésőbb a kutya 12 hetes koráig, és bejegyeztetni a kutya és gazdája azonosítására szolgáló adatokat a társas állatok központi nyilvántartásába.

A 2018. augusztus 31. előtt született kutyák tulajdonosának (legkésőbb 2019. október 31-ig) is gondoskodnia kellett a kutya mikrocsippel történő megjelöléséről. Ennek elmulasztása esetén az állategészségügyi hatóság 50 euró pénzbírságot szab ki a természetes személyre.

A kutyák csipeztetésére és a kutyák nyilvántartására vonatkozó kötelezettség bevezetésének célja elsősorban a kóbor, illetve a gazdátlan kutyák számának csökkentése, az elveszett kutyák visszatérésének biztosítása, valamint az állatok illegális tenyésztésének megakadályozása.

Ezt már olvasta?