Back to top

A szociális segítségnyújtás napjai

Publikálva: 2017, április 7 - 08:31
E címen a héten és a jövő héten is előadásokkal és idősotthon-látogatásokkal hívják fel a figyelmet a szociális munka fontosságára a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Dunaszerdahelyi Kihelyezett Tagozatának munkatársai.

A programsorozat részeként a hét elején elsőként Zsidó János egykori dunaszerdahelyi (ma féli) esperes tartott bevezető előadást a mai lovagrendek szerepe a szociális segítségnyújtás terén címmel.

Az ismertető első felében a történelmi korok lovagrendjei mutatta be az érdeklődő közönségnek Zsidó János, majd a mai lovagrendek mibenlétére tért át, ismerttetve a jelen kor e szervezeteinek – különös tekintettel a szociális munkta terén végzett – tevékenységét.

A beszélgetés végén az esperes felhívta a figyelmet a két legelesetebb korcsopot: a gyermekek és az idősek számára nyújtott segítő szándékú munka fontosságára – és napjainkban egyre sűrgetőbb megoldásaira.

Szerdán a dunaszerdahelyi plébániai karitász munkáját, szervezeti felépítését, és a szociális segítségnyújtás terén végzett szolgálatait mutatta be Szakál László esperes és Bugár György.

A beszélgetéseket Kántor Tímea moderálta. A Nagyszombati Egyháézmegye első ilyen irányú plébániai segítő szervezete hasonló célokat tűzött ki helyben, illetve a régióban: segíteni az arra rászoruló családokat, egyéneket.

A beszélgetésben főképp a segítő munka mindennapi tevékenységét járták körbe, mutatták be annak örömeit és buktatóit.

Ma, pénteken a Felvidéki Mária Rádió igazgatója, Lépes Lóránt atya tart előadást A Mária Rádió szerepe az idősek és magányosok életében címmel, illetve április 12-én Vladimír Krčméry professzorral fognak beszélgetni a szociális segítségnyújtás fontosságáról.

Az előadások mellett látogatásokat is szervez a főiskola, hallgatói számára a régió szociális otthonaiban, illetve több idősek otthonában.

Ezt már olvasta?

Cookies