Back to top

Szladits Károly jogászprofesszor emlékének megőrzése

Publikálva: 2020, július 16 - 13:34
Szladits Károlyt a 20. századi modern magyar magánjog tudományának egyik megalapozójaként és iskolateremtő egyéniségeként ismeri a jogásztársadalom. Nizsalovszky Endre a következő szavai jól jellemzik munkásságát: „hatalmas egyéniségének méltatásához nem kell a mezők apró virágait fáradtsággal összeszedni és mutatós csokorba kötni”. Szladits Károly a múlt század első felének olyan jogtudósa volt, aki munkásságával a jelen és jövő nemzedék jogászai számára adott iránymutatást és példát.
Szladits Károly jogászprofesszor emlékének megőrzése

Szladits Károlyt a budapesti egyetem jogi karán sub auspiciis regis avatták jogász doktorrá 1895-ben, majd az igazságügyminisztériumban dolgozott 1926-ig és aktívan részt vett a polgári jogi kodifikációban. 1917-től 1942-ig 36 éven át a budapesti egyetem rendes tanára volt, a munkásságával foglalkozó magánjogászok, jogtörténészek méltán tekintik őt iskola alapítónak. Számos tudományos tanulmány szerzője, és az ő nevéhez fűződik például a hatkötetes „Nagy-Szladits” és a „Magyar magánjog vázlata” című tankönyv, amely műveiben a magánjog intézményeinek rendszerbe foglalt, közérthető és tanulható alapjait fektette le, amely műveket napjainkban is előszeretettel forgatnak – nem csak a joghallgatók – de a gyakorló jogászok és oktatók is. 

Szladits Károly 1932-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1943-ban rendes, illetve 1948-ban tiszteleti tagja, kiemelendő továbbá, hogy jogászként 1953-ban ő kapott első alkalommal Kossuth-díjat.

A Dunaszerdahely Város Képviselőtestülete 2019. június 25-i határozatában döntött a Szladits Károly Emlékbizottság létrehozásáról, amelynek feladata a nemzetközileg is ismert és elismert jogászprofesszor születésének 150. évfordulójára, azaz 2021-re egy életnagyságú szobor felállítása szülővárosában Dunaszerdahelyen, továbbá munkásságának, szellemiségének őrzése.

A magyar jogásztársadalom és egész Magyarország számára is fontos Szladits Károly professzor emlékének méltó módon történő megőrzése, ezért aki azonosulni tud ezzel a céllal és lehetősége van rá, kérjük támogassa a szobor elkészítését. Az adományozásra a Dunaszerdahely Város Önkormányzata által erre a célra nyitott számlára történő átutalással van lehetőség. A számla adatai:

Mesto Dunajská Streda

Bank neve: ČSOB, a.s.

Bank címe: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IBAN: SK 83 7500 0000 0040 2757 8038

BIC: CEKOSKBX

 

Támogatásukat előre is köszönjük!

Szladits Károly Emlékbizottság

Ezt már olvasta?

Cookies