Back to top

Rövidesen kezdődnek az ovis beíratások

Publikálva: 2016, április 24 - 13:34
A beíratás feltételei a Dunaszerdahely Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba.

A gyermekek óvodába való beíratása  az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvényének (közoktatási törvény) 59. §-ával és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 306/2008-as és 308/2009-es óvodákra vonatkozó rendelet 3. §-ával összhangban történik.

Az óvodába rendszerint felvehető:
– a gyermek három éves kortól hat éves korig,
– a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
– a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
– a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. (A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.)

Az óvodába való felvételnél előnyben részesül az a gyermek:
– aki betöltötte ötödik életévét,
– aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
– aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
– akinek a testvére már látogatja az óvodát.
Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

A felvétel feltételei:
– A gyermek alapvető önkiszolgálási készségei (higiénia, étkezés ...).
– A kornak megfelelő kommunikációs készségek.

A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:
– A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról.
– Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre 2016. április 30-tól 2016. május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.

A gyermek felvételéről szóló határozat:     
A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója rendszerint legkésőbb június 30-ig adja ki.    

Ezt már olvasta?

Címkék: beíratás, óvodák
Cookies