Back to top

Polgármesteri díjas lett Sándor István jogászprofesszor

Publikálva: 2022, április 27 - 06:00
Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja elismerésre azon magánszemélyek és csoportok terjeszthetők fel, akik Dunaszerdahely Város területén laknak, a város érdekében tevékenykednek, kimagaslót alkottak, kiemelkedő eredményt értek el a tudomány, a technika, a művészet, a sport, a nevelés területén, továbbá olyan személyek, akik tevékenységükkel érdemeket szereztek a város gazdasági és kulturális fejlődésében, jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében, s azon véradóknak, akik a Jánsky-emlékérem arany fokozatának birtokosai. Idén e társadalmi élet területén kifejtett tevékenységéért ezt az elismerést vehette át Sándor István, az ELTE jogi karának professzora, a Szladits Károly Emlékbizottság elnöke, Dunaszerdahely város jó hírnevének öregbítéséért.
Polgármesteri díjas lett Sándor István jogászprofesszor

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára, dr. Sándor István a Budapesti ügyvédi kamara tagja, számos szakmai program és konferencia résztvevője, előadója.

2017-ben tartalmas munkásságát a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel ismerték el, majd 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktorává avatták (DSc.), illetve 2021-ben a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Díjával tüntették ki. Dr. Sándor István számos publikáció szerzője, társszerzője, több mint háromszáz tudományos közleményben található hivatkozás munkásságára és annak eredményeire.

2021-ben Dunaszerdahely városa programsorozattal emlékezett híres szülöttére, megünnepelve Szladits Károly születésének 150. évfordulóját. Városunk emlékévvé nyilvánította a tavalyi esztendőt a magánjog professzora tiszteletére.

A kezdeményezés Sándor István és Czirfusz György jogászok ötlete alapján indult el, a helyi önkormányzat támogatásával, amelynek keretében emlékbizottságot hoztak létre. Ennek tagja és egyben elnöke volt Sándor István egyetemi tanár.

Dunaszerdahely város polgármestere, Dr. Hájos Zoltán Polgármesteri Díj átadásával szeretné kifejezni megbecsülését az emlékbizottság vezetőjének odaadó, lelkiismeretes munkájáért, amelyet a bizottság többi tagjával egyetemben a Szladits Károly Emlékév kapcsán kifejtett – méltón megemlékezve településünk híres szülöttéről.

Ezt már olvasta?

Cookies