Back to top

Pályázati felhívás a polgármesteri kabinet vezetői tisztségének betöltésére

Publikálva: 2019, május 3 - 12:11
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet a polgármesteri kabinet vezetői tisztségének betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban.
Pályázati felhívás a polgármesteri kabinet vezetői tisztségének betöltésére

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:

- II. fokú főiskolai végzettség minimum 10 éves gyakorlattal,

- erkölcsi feddhetetlenség,

- teljes jogképességgel való rendelkezés.

Egyéb kritériumok és követelmények: 

- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete, 

- számítástechnikai ismeretek,

- vezetői és szervezői képességek,

- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén, 

- az önkormányzati jogszabályok ismerete,

- rugalmasság,

- önálló munkavégzésre való képesség,

- egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a fizikai és szellemi alkalmasságról.

Jelentkezéshez szükséges okiratok:

·       írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz,

·       végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,  

·       az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,

·       büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

·      beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény értelmében.

A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2019. július 1.

Munkabérezés: A városi alkalmazottak munkabérezési szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 31. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci Útvaru primátora – neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

 A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

További információk a következő telefonszámon érhetők el: 031/590 39 19

Kelt Dunaszerdahely, 2019. április 26.                                               

Dr. Hájos Zoltán         
polgármester

Ezt már olvasta?

Cookies