Back to top

Pályázat a műszaki és beruházási főosztályvezetői tisztség betöltésére

Publikálva: 2019, május 11 - 08:40
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet a műszaki és beruházási főosztályvezetői tisztség betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban.
Pályázat a műszaki és beruházási főosztályvezetői tisztség betöltésére

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:

- II. fokú főiskolai végzettség /műszaki irányzat/, minimum 10 éves gyakorlat,

- teljes jogképességgel való rendelkezés.

 Egyéb kritériumok és követelmények: 

- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete, 

- számítástechnikai ismeretek, vezetői és szervezői képességek,

- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén, 

- az önkormányzati jogszabályok ismerete,

- rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,

- egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a fizikai és szellemi alkalmasságról.

 Jelentkezéshez szükséges okiratok:

·       írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz,

·       végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,  

·       az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,

·       büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

·      beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény értelmében,

·      a szakosztály irányítási koncepciójának tervezete.

A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2019. június 1.

 Munkabérezés: A városi alkalmazottak munkabérezési szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 23. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci odboru technického a investičného – neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

További információk a következő telefonszámon érhetők el: 031/590 39 19

Kelt Dunaszerdahely, 2019. április 26.                                                      

Dr. Hájos Zoltán
polgármester

Ezt már olvasta?

Cookies