Back to top

A Palóc Társaság felhívása: A magyar vers ünnepe

Publikálva: 2022, október 7 - 11:31
A szülőföldhöz való hűség költője, Sajó Sándor születésének 154. évfordulója tiszteletére „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!” címmel a Palóc Társaság 2022-ben ismét meghirdeti a magyar költők hazafias verseinek szemléjét.
A Palóc Társaság felhívása: A magyar vers ünnepe

A magyar vers ünnepére szeretettel hívja és várja a versmondó alap- és középiskolás diákokat az Ipoly mindkét partjáról, a felvidéki magyar iskolákból, úgyszintén Magyarországról, a Délvidékről, Őrvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, vagyis az egész Kárpáthazából.

A versmondóknak

  • egy tetszés szerint választott Sajó Sándor-költeményt

valamint

  • a magyar hazafias költészetből egy ugyancsak szabadon választott verset kell könyv nélkül előadni szakmai bírálóbizottság előtt.

A versmondó szemlét 2022. november 11-én, pénteken, a költő születési évfordulója jegyében tartják szülővárosában, Ipolyságon.

A diákok ellátásáról és megjutalmazásáról a rendező és támogatói gondoskodnak.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezőlapon illetve az alábbi adatok megadásával is lehet:

  • versmondó nevét,
  • életkorát (ebben az évben hány éves?)
  • a korosztályt (alapiskolás vagy középiskolás),
  •  a felkészítő és/vagy a versenyző villámlevélcímét
  • valamint az előadandó két költemény címét s a költő nevét.

A jelentkezéseket 2022. október 22-ig fogadja a Palóc Társaság a z.urban [at] paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímen.

A jelentkezőknek részletes tájékoztatást tartalmazó meghívót küldenek.

/Segédanyag: Sajó Sándor válogatott versei 2000-ben Nem akarok gyáva csendet címmel jelentek meg a Ménrót Kiadó gondozásában; ugyancsak ez a kiadó adta ki 2001-ben a Trianont ledöntjük című válogatást, amelyben Sajó-versek is olvashatók. 2006-ban a dunaszerdahelyi Lilium Aurum gondozásában jelent meg Sajó Sándor Magyarnak lenni című kötete. A Palóc Társasági Könyvek sorozat 5. köteteként 2012-ben látott napvilágot a költő kötetekben megjelent verseinek gyűjteménye Szép szülőföldem Felvidék címen. Sajó-költeményeket a világhálón is szép számmal talál, aki keres./

Palóc Társaság

Ezt már olvasta?

Cookies