Back to top

Önkormányzati választások 2022 – A polgármesterjelöltek válaszolnak

Publikálva: 2022, október 3 - 19:26
Október 29-én Dunaszerdahelyen is önkormányzati választásokra kerül sor. A dunaszerdahelyi.sk portál elektronikus úton kérdezte meg a jelölteket – cikkünkben a felkérésünkre reagáló jelöltek válaszait közöljük a hivatalos választási lista szerinti sorrendben. A polgármesterjelöltek válaszait szerkesztés nélkül, az általuk elküldött formában hozzuk nyilvánosságra. Akik nem küldték el a válaszaikat, számukra (jelen esetben egy jelöltről van szó) lehetőséget biztosítunk, hogy 2022. október 7-én éjfélig még megtegyék a press@perfects.sk e-mail-címünkre továbbítva azokat.
Önkormányzati választások 2022 – A polgármesterjelöltek válaszolnak

1. Hájos Zoltán, JUDr., 55 éves, polgármester, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.

Miért döntött úgy, hogy jelölteti magát Dunaszerdahely város polgármesteri tisztségére?

A városfejlesztés terén egy sor olyan projekt maradt, amelyet szeretnék befejezni, valamint a várható gazdasági válságra való tekintettel szeretném a várost és városunk lakosait átsegíteni a nehéz éveken.

Ehhez szeretném felhasználni a 2011–2013-as pénzügyi válság és a koronavírus-járvány idején szerzett tapasztalataimat, számítva azon városi képviselők szakértelmére és támogatására, akik az előző választásokon az MKP színeiben kerültek a testületbe, és akik most a Szövetség politikai párt színeiben jelöltetik magukat.

A Nagyszombat megyével való kitűnő együttműködés eredményeként egy sor olyan fejlesztést tudtunk megvalósítani, amellyel modernizálni tudtuk városunk infrastruktúráját – ezeket a fejlesztéseket is szeretném megyei képviselőként és polgármesterként tovább folytatni.

A Nyugat-Szlovákiai Vízművek igazgatótanácsának tagjaként pedig további fejlesztéseket szeretnék megvalósítani, elsősorban az ollétejedi városrész új csatornahálózatának kiépítését, amelyhez eddig is már a vízművek biztosította a tervdokumentáció elkészítését, valamint a szükséges engedélyek kiadását. 

Mely területeket tartja prioritásnak polgármester-jelöltként?

Legfontosabbnak Dunaszerdahely kisvárosi jellegének a megőrzését tartom, hiszen nagyon sok dunaszerdahelyi lakos kifejtette abbéli félelmét, miszerint túlzottnak tartják az idegenek beköltözését a városunkba.

Az energiaválságos időszakban nagyon fontos a városi tulajdonban levő ingatlanok mielőbbi modernizációja és megújuló energia rendszerekkel való felszerelése, amelyet az Európai Unió nagy mértékben támogat. Az elkövetkező időszakban szükségszerű megtartani és bővíteni a szociális szolgáltatásokat és fenntartani az önkormányzati támogatási rendszert. 

Mindenkinek biztosítani szeretném az ingyenes utazást a városi tömegközlekedés járatain, megszüntetni a szülők hozzájárulását az iskolai és óvodai konyhák rezsiköltségeinek a fedezéséhez, a nagycsaládosok támogatására bevezetni a nagycsaládos igazolványt, az idősek részére tovább működtetni a segélyhívó SOS-karóra szolgáltatást, továbbá új szociális szolgáltatásként beindítani – megyei támogatással – a szociális-taxit a kerekesszékkel, járókerettel és mankóval közlekedők részére. 

A Bartók Béla sétány és a Szent István tér felújításánál újrahasznosítani az esővízet és természetközeli tenni azokat, a Vámbéry Ármin Alapiskolában EU-s forrásokból finanszíroztatva áttéréni a földgázalapú központi fűtésről a geotermikus energiára, folytatni az elektromágneses zárral ellátott földalatti hulladéktároló konténerek telepítését, a gyermekeknek közlekedési parkot létrehozni az egykori gokartpálya területén, illetve Nagyszombat megyével közösen egy új körforgalmat létesíteni az autóbuszpályaudvarnál és a vasútállomásnál.

Emellett további kerékpárutakat létesíteni a Czibók utcán, a belvárosból Florida Villapark irányába, a Pódafai úton, illetve Dunaszerdahely és Nagyudvarnok között, a Kárpát-medencei Egészséges Városok Egyesületének tagjaként tanfolyamokat indítani a szenvedélybetegségek és a drogmegelőzés terén, krízisközpontot hozni létre a kilátástalan helyzetű egyedülállók, illetve családok részére, valamint a városi rendőrök egyenruháit testkamerákkal ellátni.

A városi infrastruktúra fejlesztése mellett pedig fontosnak tartom városunk közösségének megtartását és megerősítését, hiszen a globalizált világ erőteljes hatást fejt ki a közösségek felszámolására, valamint azok bomlasztására, ezért is fontos az önkormányzat részéről támogatni a családokat, a sportegyesületeket, a kulturális csoportokat, az egyházi közösségeket és egyéb más civil szervezeteket.

Mit gondol, melyek a legfőbb kihívásai Dunaszerdahelynek a jelenlegi egyre nehezebb gazdasági és rendkívüli energetikai helyzetben?

A jelen helyzetben a legfontosabb biztosítani a város és a városi intézmények folyamatos energiaellátását, valamint biztosítani a közalkalmazottak részére a béremelést, amelyet a központi kormányzat megígért, azonban forrást nem nyújtott hozzá.

A város részéről csak olyan kiadásokat lehet betervezni, amely a fent megfogalmazott helyzetet kezelik. Folyamatban van annak a tervnek a kidolgozása is, amely kiindul városunk energetikai adottságából, az egyes városi energiafelhasználók energiaigényéből, és egy olyan intézkedéssorozatnak a bevezetését célozza, amellyel úgy lehet energiát spórolni, hogy az ne menjen se a gyermekek, se a városi dolgozók egészségének a rovására.

Megválasztása esetén mik lennének az első intézkedései?

A 2023-as évre az új összetételű városi képviselő-testülettel olyan költségvetést elfogadtatni, amely biztosítja Dunaszerdahely városának, a városi intézmények és a városi szervezetek zavartalan működését, elégséges tartalékot képezve a közalkalmazottak bérének emelésére, valamint a városi vagyon karbantartásához szükséges anyag és egyéb szolgáltatások beszerzésére. 


2. Hakszer Roland, 50 éves, városi képviselő, sportszövetség alelnöke, független jelölt.

Miért döntött úgy, hogy jelölteti magát Dunaszerdahely város polgármesteri tisztségére?

Természetesen van személyes ambícióm és nem utolsó sorban a dunaszerdahelyi polgárok adtak elég erőt, energiát, hogy jelöltessem magam a polgármesteri tisztségre.
 
Mely területeket tartja prioritásnak polgármester-jelöltként?
 
Majd a programom ismertetése kapcsán adok kvalifikált választ, ma még idejekorán lenne tárgyilagos információt kibocsátanom.
 
Mit gondol, melyek a legfőbb kihívásai Dunaszerdahelynek a jelenlegi egyre nehezebb gazdasági és rendkívüli energetikai helyzetben?
 
Majd a programom ismertetése kapcsán adok kvalifikált választ, ma még idejekorán lenne tárgyilagos információt kibocsátanom.
 
Megválasztása esetén mik lennének az első intézkedései?
Adja Isten, hogy a próféta beszéljen Önből, amennyiben a város polgárai bizalmat szavaznak nem fognak csalódni bennem - kiszámíthatóság, mellőzöm az ad hoc döntéseket és nem utolsó sorban biztos jövőképet vázolok fel az elkövetkező öt esztendőre.

3. Horváth Zoltán, MUDr., 59 éves, orvos, független jelölt.

Miért döntött úgy, hogy jelölteti magát Dunaszerdahely város polgármesteri tisztségére?

Fontos leszögeznem, hogy nem valaki ellen indulok. Éppen elég ellenségeskedés van manapság a világban! Szeretném leszögezni, elhatárolódom minden áskálódástól, érdekhajhászástól, hangulatkeltéstől. Nincs ellenségképem, nem akarok senkit legyőzni. Tisztelettel köszönöm mindenkinek az aláírásgyűjtésnél tanúsított számomra is meglepően kedves és támogató érdeklődést és bizalmat, amellyel lehetővé tették, hogy jelöltként megnyilvánuljak. Lehetőséget kaptam Önöktől, hogy bemutassam az elképzeléseimet a város vezetésével kapcsolatban. Amennyiben mindez sokak elképzeléseinek megfelelő, és egyetértenek terveimmel, közösen vághatunk bele egy városunkat érintő új korszak megalkotásába. A közszférában, a városvezetésben szerzett tapasztalataim alkalmassá tesznek minderre. A megmérettetésnek van egy becsületbeli oldala is: a négy évvel ezelőtti polgármesteri választásokon közel 3000 ember szavazott bizalmat, ami 283 karikával bizonyult kevesebbnek a jelenlegi polgármester státuszától. Tekintettel a bizalomra, kötelességemnek érzem elindulni. Számtalan lehetőséget és előremutató projektet látok városunk jövőjében. Ennek záloga az aktív szerepvállalás lehet. Érzem magamban a tettrekészséget, ehhez kérek felhatalmazást a választóktól. Kívánok magunknak tisztességes versenyt, méltó megmérettetést!

Mely területeket tartja prioritásnak polgármester-jelöltként?

Közéleti hitvallásom, hogy a polgárok adnak felhatalmazást a városvezetésnek, és ez a felhatalmazás nagy felelősséggel jár. A céljainknak közösnek kell lenniük, csakis akkor járhatunk sikerrel. Legfontosabbnak a hatékony válságkezelést tartom. Továbbá úgy gondolom, ez nem szabhat gátat a fejlesztéseknek, sőt éppen az új projektek lehetnek mindennek a katalizátorai. Gondolok többet között arra, hogy szeretném a várost hozzásegíteni ahhoz, hogy környezetkímélő és energiatakarékos megoldásokkal hatékonyan legyen képes szembenézni a XXI. század kihívásaival. Gondozott, zöld városi parkokra, korszerű közterekre és korszerű infrastruktúrára van szükség. A biztos jövő építését a jelenben kell kezdeni. Ahogyan a közmondás is tartja, a jövőt a gyermekek és a következő generáció jelenti. Ezért is tartom fontosnak, hogy az oktatás kiemelt figyelmet kapjon. 

A város kulturális életét is szükséges felpezsdíteni. A polgárok megérdemlik, hogy helyi minőségi kikapcsolódási lehetőségeket kapjanak. Dunaszerdahely az ide látogatók számára is élményeket kell, hogy nyújtson. A turizmus bevételt jelent, ami a vendéglátó egységek és a városi kassza egyik fő bevételét jelentheti. Ennek érdekében új módszerekre, új szemléletre van szükség. Dunaszerdahely Csallóköz fővárosa, a felvidéki magyarság egyik fellegvára. Ezt a szerepet tovább kell vinni, erős, kulturális és szellemi központtá is kell válnunk.

Mit gondol, melyek a legfőbb kihívásai Dunaszerdahelynek a jelenlegi egyre nehezebb gazdasági és rendkívüli energetikai helyzetben?

Nem kerülhetjük meg a következő ciklust érintő komoly kihívásokat. Egy olyan időszakba lépünk, amelyet az elszabadult energiaárak és bizonytalan világpolitikai helyzet jellemez, és ez ránk is hatással lesz. A városvezetésnek kötelessége gondoskodnia a lakosságról és képviselni érdekeit. Szeretném a biztonságot és a kiszámíthatóságot garantálni minden polgár számára. Emellett tervem egy olyan döntéshozatali stratégiát folytatni, ami átlátható és a közjó érdekeit helyezi előtérbe. Az előttünk álló évek nem ígérnek könnyű döntéseket, nem mindegy, kire bízzuk a város irányítását. Hiszem, hogy a képviselők tartoznak felelősséggel a választók felé és nem pedig fordítva. Bízom benne, hogy összefogással egy új, fejlődő útra léphetünk, bízom Dunaszerdahely jövőjében. 

Megválasztása esetén mik lennének az első intézkedései?

Aki jelöltetni magát ilyen vagy hasonló pozícióra, a fejében biztosan ott egy terv. A konkrét lépéseket, az első intézkedések szükségességét azonban minden esetben meghatározzák az aktuális, tapasztalt állapotok. Éppen ezért elébe menni a dolgoknak nem szeretnék. Azt viszont már most elmondhatom, hogy a költségvetési fegyelem újragondolását szükségesnek tartom. Emellett egy teljes, minden apró részletre kiterjedő energetikai audit elkerülhetetlen a város által működtetett intézmények hatékony működtetése szempontjából. Ez a felmérés alapjául szolgálhat minden olyan döntésnek, amely energia-hatékonyabbá teheti a városhoz tartozó ingatlanokat. 

Mindemellett legfőbb célomnak egy olyan városvezetés megteremtését tartom, ahol a párbeszéd, egymás meghallgatása és megbecsülése a meghatározó, ahol a munkatársak összhangban dolgoznak a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében. Az alulról építkezés olyan érték, amely garantálhatja Dunaszerdahely biztos jövőjét. Ebben a közömbösségtől mentes légkörben szeretnék az a vezető lenni, aki felülemelkedik a pártharci viszályokon, aki hidat tud képezni az érdekközösségek között, és akinél minden polgár nyitott ajtókat talál. Dunaszerdahelynek kell lennie az alulról építkezés jó példájának az egész Felvidék számára. 

A jelen energiaválsága próbára fog tenni mindannyiunkat. Döntéseket hozni a polgárok bevonásával, véleményüket figyelembe véve érdemes és szükséges, velük összhangban dolgozni. Lesznek olyanok, akik kezét meg kell majd fogni, mert egyedül nem tudják megugrani a nehézségeket. Olyan vezető szeretnék lenni, aki a figyelmét mások felé irányítja, aki észreveszi, hol van szükség segítségre. A bizalmi mandátummal a hatalom gyakorlása helyett, szolgálni szeretnék minden rátermettségemmel, elhivatottságommal.


4. Iró Tibor, Ing., 56 éves, a járási munkaügyi hivatal igazgatója, SME RODINA.

Miért döntött úgy, hogy jelölteti magát Dunaszerdahely város polgármesteri tisztségére?

Dunaszerdahelyi lakos vagyok. Régóta fontolgatom, hogy nemcsak választóként, hanem döntéshozóként is szeretnék szerepet vállalni önkormányzatunk munkájában. Ezért úgy döntöttem, hogy elfogadom ezt a megtiszteltetést a SME RODINA politikai mozgalom megbízását, valamint családom, barátaim, ismerőseim támogatását és indulok a Dunaszerdahelyi polgármesteri - képviselői posztra. A párbeszédnek vagyok a híve. Meg kell hallgatni az emberek véleményét, javaslatait, mérlegelni, és az ő igényeik alapján cselekedni. Nem az egyéni érdekeket, hanem a közösség érdekeit kell szem előtt tartani.A társadalmi tevékenységemnek ez az alapgondolata.

Mely területeket tartja prioritásnak polgármester-jelöltként?

Három alapon szeretném tovább fejleszteni városunkat. Az első alap, megtartani a kialakított kisvárosi jellegét Dunaszerdahelynek. Ez a terület tervezésének, olyan minősítését jelenti, hogy a fejlesztési projektek csak olyan mértékben lehessenek beterjesztve és elfogadva, hogy ezt a jellegét a városnak meg tudjuk tartani. Másik alapnak a lakosságnak nyújtott minőségi szolgáltatások biztosítása. Ez vonatkozik minden területre. Mind ezt az együttműködés jegyében, hiszen ahogy említettem a párbeszédnek vagyok a híve, és a lakosok által megválasztott képviselőkkel, illetve a lakosokkal közösen lehet kivitelezni. Kiemelem a szociális szolgáltatásokat tekintettel arra, hogy városunkban egyre több időskorú él, szükség szerint biztosítjuk és bővítjük a szociális programot. Kiemeljük az idős és rászorult állampolgárok megfelelő és megfizethető ápolási szolgáltatását, biztosítjuk a magányos nyugdíjasok étkeztetését, fenntartjuk a hulladékszállítási díjak kedvezményeit. Korszerűsítjük és bővítjük a nyugdíjasotthonokat és továbbra is támogatjuk a városi nyugdíjas klub működését. A Szociális Központ részeként értelmi fogyatékosok napközi otthonát működtetjük. Oda figyelünk a csökkent munkaképességű, egészségügyi és szociális korlátokkal élő emberekre, városi társadalmi vállalkozás felépítésével és működtetésén keresztül. A harmadik alap az elegendő parkolóhelyek kialakítása. Azonban meg kell néznünk, hogy milyen áron, lehet ezt kivitelezni. Például, ha a zöld övezet elvesztésével tudjuk ezeket megvalósítani, akkor szakmai alapon kell keresnünk a megfelelő megoldásokat. Felmérjük az úthálózatot és a parkolási lehetőségeket, szakmailag áttervezzük, megbeszéljük a lakosokkal, és előterjesztjük a megoldásokat.Természetesen ez a három alap a prioritások közzé tartozik, és majd a lakosok, vállalkozók, párbeszédével megkeressük a többi nyitott problémáknak a megoldását.

Mit gondol, melyek a legfőbb kihívásai Dunaszerdahelynek a jelenlegi egyre nehezebb gazdasági és rendkívüli energetikai helyzetben?

Az önkormányzat bevételeit a fizikai személyek adórésze, valamint az ingatlanadó alapozza meg. Komoly összegeket kap az önkormányzat dotációként az egyes átvitt, átadott államigazgatási szolgáltatásokra. Az a véleményem, hogy erre kell, és szabad alapozni a jövőbeli kiadásokat is, persze megfelelő módon betervezni a lehetséges növekedést a jövőben. Biztos vagyok abban, hogy az energia kiadásokat részben megfelelő, és elfogadható spórolással tudjuk megtartani, valamint az állam támogatja a kialakuló különbözet megtérítéséhez. Elfogadom azt a gondolatot, hogy vissza kell fogni azt a pazarlást, amely ma van, de ugyanúgy a mértéket be kell állítani, hogy a lakosok, vállalatok, közszféra képes legyen ezeket fizetni.

Megválasztása esetén mik lennének az első intézkedései?

Nem hiszem, hogy ez a kérdés egyszerűen megválaszolható. Először is, megismerem az önkormányzat részleteit, tanácskozom minden, megválasztott képviselővel és megkezdem a lakosokkal való párbeszédet. Fontos, hogy minőségi, elfogadható, és kivitelezhető költségvetést fogadjunk el, nyitottan konzultáljunk az államigazgatással a fontos kérdésekben, illetve a megfelelő támogatások lehetőségében. Megkezdjük a külső támogatásoknak a tervezését, mind európai, valamint más programok tervezésével és kivitelezésével.


5. Stredl Tomáš, Bc., 42 éves, természetvédő, független jelölt.
 

Miért döntött úgy, hogy jelölteti magát Dunaszerdahely város polgármesteri tisztségére?

A dunaszerdahelyi lakosok megérdemelnek egy élhetőbb várost. Hiszem, hogy a mi városunk egy modern, inspiráló és példaértékű várossá tud válni. Az előttünk álló kihívásokkal szembe kell néznünk és alkalmazkodnunk kell a lehető leginovatívabb és legintelligensebb módon. A fenntarthatóság egy olyan alap, amire magánemberként is építkezem. A hatékonyságot szem előtt tartva fogom képviselni mindenki érdekét. Itt születtem Dunaszerdahelyen. Ez az a hely, ahol gyermekeim felnőnek és nem tudom közömbösen nézni ahogy a városunk egyre inkább marad le a fejlődésben. Tudom, hogy minden problémát meg lehet oldani. Tudom, hogy akarat és elszántság kérdése, hogy jó megoldásokat találjunk és én kész vagyok változást hozni a városunkba. Nem tudok tovább tétlenül várni, itt az idő az előrelépésre.
 
Mely területeket tartja prioritásnak polgármester-jelöltként?
 
A prioritásaim a következők: nyitott önkormányzat, hogy a lakosok tudjanak a változásokról és részt vehessenek a döntéshozatalban; a parkolási politika megváltoztatása - parkolóházak építése a lakosok számára; a hulladékgazdálkodás megváltoztatása - intelligens földalatti konténeres megoldások intelligens rendszerrel a gyűjtési logisztika javításával, az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-termelés csökkentése, és végül, de nem utolsósorban a lakosok pénzének megtakarítása; az épületek energiafogyasztásának csökkentése a városvezetésben; integrált közlekedés - a tömegközlekedés magasabb szintű támogatása Dunaszerdahelyen, az alternatív közlekedési módok vonzerejének növelése és a gépkocsik számának csökkentése; a lakosok kulturális és sporttevékenységének aktív támogatása; a hátrányos helyzetűek, idősek és fogyatékkal élők támogatása - nappali ellátó központ létrehozása, a roma közösségekkel foglalkozó szakértők aktív támogatása; városi bérlakások építése a SzK Közlekedés- és Építésügyi Minisztériumával együttműködésben; lakás projekt kidolgozása a roma közösség számára; lakásprojekt kidolgozása a Közlekedés- és Építésügyi Minisztériumával és a Szlovák Állami Lakásfejlesztési Alap együttműködésben.
 
Mit gondol, melyek a legfőbb kihívásai Dunaszerdahelynek a jelenlegi egyre nehezebb gazdasági és rendkívüli energetikai helyzetben?
 
Az elmúlt három évben folyamatosan felhívtam a figyelmet a megújuló energiaforrások aktívabb felhasználására mind a városban, mind a városi vállalkozásokban. Két évvel ezelőtt elküldtem az összes képviselőnek az éghajlati vészhelyzet kihirdetéséről szóló javaslattervezetemet. Ebben foglalkoztam többek között azzal, hogyan tudná a város a közigazgatásban csökkenteni az energiafogyasztást. A mai napig egyetlen képviselő sem nyilatkozott ezügyben, ahogy a jelenlegi polgármester sem tett még semmit. A nap, a szél és a geotermikus víz sok lehetőséget hordoz magában, amiket ki tudunk használni a javunkra. Az egyre szárazabb időszakok miatt szükség van az esővíz gyűjtésére és felfogására. Kezdeményezni fogok egy találkozót a város lakószövetkezeteivel, hogy effektív megoldást találjunk a társasházak energiafogyasztásának csökkentésére.
 
Megválasztása esetén mik lennének az első intézkedései?
 
A változást csak együttes erővel tudjuk elérni. Teljes mértékben együtt fogok működni a képviselőkkel, és a lehető leghamarabb szeretnék segíteni azon dunaszerdahelyi lakosoknak, akiket a leginkább sújt az energia-és inflációs válság. Fontos feladat, az energiafogyasztás csökkentése a városi vállalkozásoknál, hogy minél többet tudjunk megtakarítani a város kiadásain, és így több forrást tudjunk átirányítani a lakosok valódi megsegítésére.

6. Szelle Erika, Ing., 53 éves, építészmérnök, független jelölt.

Miért döntött úgy, hogy jelölteti magát Dunaszerdahely város polgármesteri tisztségére?

Az elmúlt években sokan úgy tapasztalták, hogy Dunaszerdahelyen eltávolodott a városvezetés a város lakosaitól. Sok helyről kaptam bizalmat és biztatást, majd több megkeresést. Elfogadtam a környezetemben élők felkérését és elindulok Dunaszerdahely polgármesteri címéért az idei önkormányzati választásokon. Azért, mert úgy gondolom, hogy közelebb kell hozni az embereket a városhoz, mert elfelejtődött, hogy az önkormányzat az emberekről szól, a város vezetői a képviselők a polgárokért kell, hogy dolgozzanak! Az évek során megismertem a hivatali munkafolyamatok adminisztrációját, ismerem az önkormányzati nehézségeket, valamint az önfenntartás akadályait is. Foglalkoztatnak az aktuális közéleti és társadalmi kérdések, ez utóbbit mindig személyes kérdésnek is tekintettem, mindig fogékony voltam a közösségi élet történéseire. Emellett nagy hangsúlyt fektetek a nyílt és egyenes kommunikációra, mint az egyetlen járható útra. Napjainkban válságok sorozatát éljük, és még koránt sem vagyunk a végén. Most hatványozottan fontos, hogy olyan személyek irányítsanak, akiknek van tapasztalatuk abban, hogyan lehet a nehéz helyzetekből kiutat találni. Felkészültnek érzem magam erre a tisztségre.
 
Mely területeket tartja prioritásnak polgármester-jelöltként?
 
A polgármester személyében egy elérhető, közvetlen ember kívánok lenni, aki oldja a lakosok gondjait és problémáit. A képviselőtestülettel karöltve fogom a várost irányítani. Felelősségteljesen és elfogulatlanul fogom oldani az önkormányzat munkáját. Magyarként fontosnak tartom a történelmi és kulturális identitás megtartását és erősítését, ugyanakkor minden dunaszerdahelyit, lokálpatriótát támogatok az ERŐS, ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG létrehozásának érdekében. Elsősorban javítani szeretném a lakosok és a hivatal közötti kommunikációt. Gondoskodni fogok arról, hogy a város minden része karbantartott és tiszta legyen. A belvárost fel akarom újítani, hogy élhető legyen a lakos, a turista és a vállalkozó számára. Célom, hogy a dunaszerdahelyi ember legyen egészséges, legyen több lehetősége a szabad sportolásra és felüdülésre a parkosított zöld területeken.
 
Mit gondol, melyek a legfőbb kihívásai Dunaszerdahelynek a jelenlegi egyre nehezebb gazdasági és rendkívüli energetikai helyzetben?
 
- a középületek energiahatékonyságának bebiztosítása
- a városi infrastruktúra folyamatos működése, leállás nélkül
- az iskolák, óvodák nyitvatartása, hogy a szülők tudjanak dolgozni
- célunk a háztartások költségeinek mérséklése az étkezés, lakhatás és közlekedés terén.
 
Megválasztása esetén mik lennének az első intézkedései?
Az önkormányzati közintézmények energiafelhasználásának átvizsgálása és azoknak hosszútávú csökkentése, épületek utólagos hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével, napelemes rendzserek beépítésével, más hatékony fűtési rendszerek kialakításával. Alapítványt fogok létrehozni a szociálisan rászoruló családoknak. Csökkenteni fogom a belépőjegyek árát a Thermalparkba, a városi kultúrális és közösségi rendezvényeire a gyermekek, hátrányos helyzetű családoknak, mozgáskorlátozott egyéneknek és a nyugdíjasoknak.

Ezt már olvasta?

Cookies