Back to top

Nélkülük nehezebb lenne a páciensek élete

Publikálva: 2018, május 12 - 15:02
Ötödik alkalommal jutalmazták a Dunaszerdahelyi járásban dolgozó nővéreket és ápolókat az Ápolók nemzetközi napja alkalmából rendezett ünnepi esten, amely az Összefogással a holnapért Polgári Társulás és a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat MKP-s képviselői klubjának kezdeményezésére valósult meg. Az est főszervezői tiszteletüket és megbecsülésüket fejezték ki azoknak az egészségügyi nővéreknek, ápolóknak, akik áldozatos, elkötelezett és sokszor embert próbáló munkájukkal végzik a beteg emberek ápolását, és segítik gyógyulásukat.

Az ünnepség előtt Albín Časár festőművész kiállításának megnyitójára került sor a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előcsarnokában.

Egy, a régióban dolgozó polgári társulás, a Pomoc od srdca - Szívből jövő segítség nevű helyi önkéntes szervezet felkérésére szerveződött a jótékonysággal összekötött tárlat. A kiállító művész képeinek eladásából ugyanis az önkéntes szervezet is támogatáshoz jut, a rászoruló családokkal, beteg gyerekekkel, otthontalan és egyedül élő idős emberekkel, otthontalan állatokkal foglalkozó társulás a befolyt összeget is az önkéntes munkájára fordítja.

Dr. Hájos Zoltán megnyitójában köszöntötte az egybegyűlteket, majd hangsúlyozta a kiállítás jótékonysági vonzatát.

A festőművész szintén üdvözölte a jelenlévőket, és megköszönte a lehetőséget, hogy munkáin keresztül is jó ügyet támogathat.

Dr. Magdaléna Janotová, a kiállítás kurátora mutatta be röviden a művészt és tevékenységét, kiemelve, hogy Albín Časárnak mindig a körülötte lévő külvilág és táj adott kimeríthetetlen ötlettárat festményeihez. Az előcsarnokban kiállított 41 művön érezhető a világ szépségének ünneplése, az érzelmek mélysége, melyek mind bizonyítékai a művész érettségének.

Az Ápolók nemzetközi napja alkalmából rendezett esten az ünnepelteket az Egészségügyi Középiskola diákjai, Csető Rozália és Mária Szolgai köszöntötték egy-egy verssel. Majd az est műsorvezetői, Bíró Éva és Tilajčík Edit üdvözölték a megjelenteket, az ápolókat, akik segítik az orvosok munkáját a járóbeteg-ellátásnál, a műtéteknél, valamint kiveszik a részüket az otthoni ápolásból is, kiemelve, hogy olyan hivatás ez, amelynek nagyszerűségét és önzetlen odaadását csak az tudja átlátni, aki valamilyen módon - akár betegként, akár hozzátartozóként, akár munkatársként - kapcsolatba került már a nővérekkel.

Köszöntötték a megjelent vendégeket, Dr. Hájos Zoltánt - Dunaszerdahely polgármesterét, megyei képviselőt, Berényi Józsefet - a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnökét, Dr. Horváth Zoltánt - Dunaszerdahely városának alpolgármesterét, Puha Györgyöt - a dunaszerdahelyi városi önkormányzat egészségügyi bizottságának elnökét, Bock Sylviát - a Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézet igazgatónőjét, Földes Henriettát - a dunaszerdahelyi kórház ápolásért felelős igazgatóhelyettesét, a Nővérek és Szülészasszisztensek Regionális Kamarájának elnöknőjét Fekete Mónikát, a kitüntetett nővéreket és ápolókat, valamint minden kedves megjelentet.

Polgámester úr a szervezők nevében köszönte meg a díjazottaknak, hogy elfogadták a meghívást. Elmondta, hogy öt évvel ezelőtt kezdték - a pedagógusok díjazásának mintájára - Dunaszerdahelyen is megünnepelni a nővéreket, mert úgy érezték, erkölcsi kötelességük, hogy megköszönjék az egészségügyben dolgozó ápolók munkáját. Azoknak, akik nagy szeretettel, elhivatottsággal végzik munkájukat, akár az orvosok mellett, a kórházi vagy szociális intézményekben, a magánrendelőkben vagy éppen a bölcsődében. Elgondolkodtatónak nevezte azonban, hogy az egészségügyi középiskolában sok diák azon gondolkodik, hogy az iskola elvégzése után külföldön végeznék munkájukat. Ezt a társadalom és a politikai nem akarás hibájának nevezte, mivel még mindig nem oldódott meg, hogy kellőképpen díjazzák az egészségügyben dolgozók munkáját. Ezért megköszönte azt a munkát, amit végeznek, akár a városban, akár a szélesebb régióban dolgozóknak, hiszen nagy közösséget szolgálnak munkájukkal. Jó egészséget, kitartást kívánt az ünnepelteknek, kívánta, hogy a családjuk is segítse őket munkájuk iránti megértéssel.

Berényi József, megyei alelnök a megyei önkormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy már ötödik alkalommal sikerült megszervezni ezt az ünnepséget - köszönve elsősorban Dunaszerdahely város vezetésének. Elmondta, a nővérek munkája nélkül sokkal nehezebb lenne a páciensek élete, hiszen nem kevés, amit végeznek, komoly időráfordítással jár ez a munka, és nemcsak az ápolók részéről, hanem a családtagok részéről is. Kiemelte, ennek a munkának külön küldetése van, amit legalább évi egy alkalommal el kell ismernünk ünnepség keretében. Sokszor ugyanis kicsi segítségen múlik, hogy adott, kiszolgáltatott helyzetben is érzi a páciens, hogy van kire számítani, van segítség az orvosi segítségen túl. Sok olyan szakemberre van szükség, akik kiválóan végzik munkájukat, ezért őket a jövőben is el szeretnék ismerni - zárta szavait Berényi.

Fekete Mónika a Nővérek és Szülészasszisztensek Regionális Kamarájának elnöknője a kamara nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta, szomorúnak tartja, hogy a társadalom nem szentel kellő figyelmet nekik, hiszen munkájuk nélkülözhetetlen az orvosok munkája mellett - hatalmas odaadással, mosollyal arcukon végzik munkájukat egyfajta küldetésként, sokszor akár önmaguk kényelmének, idejének feláldozásával. Rámutatott arra, mennyire riasztó országunkban, hogy az ápolók életkora egyre növekszik, ezért különösen megérdemelik az elismerést.

A köszöntők után a kitüntetésekhez érkeztünk. A pénteki ünnepségen 10 kiemelkedő munkát végző, az egészségügyben dolgozó nővér, ápoló került jutalmazásra. Az első 6 nővért a Nővérek és Szülészasszisztensek Regionális Kamarája a dunaszerdahelyi kórházzal közösen jelölte a kitüntetésre. Azt est során a város területén működő szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények: a bölcsőde és az Idősek otthona egy-egy alkalmazottját is jutalomban részesítették, akiket az említett intézmények igazgatói javasoltak a kitüntetésre. Az ünnepségen két magánorvosi rendelőben dolgozó egészségügyi nővér is kitüntetésben részesült, őket a polgárok javaslatai alapján választották ki.

A Nővérek és Szülészasszisztensek Regionális Kamarája és a dunaszerdahelyi kórház által jelölt kitüntettetek:

Bc. Matusová Klára 26 éve dolgozik a dunaszerdahelyi kórház neurológiai osztályán. A pozsonyi Szlovák Egészségügyi Egyetemen szerzett diplomát betegápolói szakon, majd specializált tanulmányokat folytatott a belgyógyászat szakterületén.

Gálfy Hajnalka az egészségügyi középiskola elvégzése után, 1967-ben helyezkedett el a dunaszerdahelyi kórház gyermekosztályán, ahol a mai napig dolgozik.

Gányovics Márta az egészségügyben 26 éves gyakorlattal rendelkezik. 2011-től a dunaszerdahelyi kórház ortopédiai-baleseti sebészeti osztályán, majd 2013-tól az önálló ortopédiai osztályon dolgozik.

Brezovská Gabriella 1987-től dolgozik az egészségügyben. A dunaszerdahelyi kórháznak 1996-tól az alkalmazottja. A fiziátriai-rehabilitációs szakrendelőben 2000 óta végzi munkáját

Vörös Henrietta 1990-ben fejezte be az egészségügyi középiskolát, majd rögtön a dunaszerdahelyi kórház sebészeti osztályán kezdett nővérként dolgozni. Később mentősnővérként, majd a kórház sürgősségi rendelőjében dolgozott. 2015-től a mai napig a baleseti sebészeti osztályon specializált sebésznővérként végzi munkáját. Sajnos egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért helyette kolléganője, Kósa Judit vette át az elismerést.

Gerhát Mária 33 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik az egészségügyben. 10 éve a nőgyógyászati - szülészeti osztályon vezető szülészasszisztens, emellett a nappali szolgálat menedzsere.

A város területén működő szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények: a bölcsőde és az Idősek otthona egy-egy alkalmazottja is jutalomban részesült, őket az említett intézmények igazgatói javasolták kitüntetésre.

Juhos Erika a dunaszerdahelyi egészségügyi középiskolában végzett, majd a tanulmányok befejezése után gyereknővérként előbb a somorjai, később a dunaszerdahelyi Fučík utcai, majd a Rózsaligeti bölcsődében dolgozott. 1991 és 2009 között a mentálisan sérült gyerekek napközi otthonában végezte munkáját, jelenleg a városi bölcsődében gyereknővér.

Takács Berta a dunaszerdahelyi egészségügyi középiskola elvégzése után 1976-ban a dunaszerdahelyi kórház belgyógyászati osztályán kezdett dolgozni. A Királyfiakarcsai utókezelési osztályon, majd a Felbári geriátriai osztályon dolgozott, 2007-ig a dunaszerdahelyi kórház alkalmazottja volt. Jelenleg a nyugati lakótelepen található idősek otthonában rehabilitációs nővérként dolgozik.

Az utolsó két kitüntetettre a polgárok szavazhattak. A legtöbb szavazatot Egri Lívia és Bindics Éva kapták, akik magánrendelőben dolgoznak.

Egri Lívia tanulmányai elvégzése után a dunaszerdahelyi kórházban kezdte nővéri pályafutását a belgyógyászati osztályon. Később az EKG és kardiologiai rendelőben, majd 2009 júliusától az angiológiai magánrendelőben végzi tevékenységét.

Bindics Éva az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után a somorjai kórház belgyógyászati osztályán kezdte el nővéri munkáját. 1983-tól körzeti orvosi rendelőkben tevékenykedett: Várkonyon, Felbáron, majd 1988-tól napjainkig Bősön.

Az ünnepi estet az ismert együttes, a For you Acapella énekegyüttes zárta. Öt fiatal énekes, akik hangjukat egyesítve, hangszerek használata nélkül ismert hazai és külföldi slágereket szólaltattak meg acapella stílusban.

További felvételeink Képgalériánkban tekinthetők meg.

Ezt már olvasta?

Címkék: Ápolók napja
Cookies