Back to top

Ne feledje – holnaptól: iskolai beíratások!

Publikálva: 2019, április 23 - 10:39
Holnaptól várják a helyi alapiskolákban az iskolakötelessé vált gyermekeket és szüleiket a jövendő elsősök beiratkozására. Sok csillogó szemű kicsi előtt nyílik meg majd egy eddig ismeretlen, mégis megannyi csodával teli világ. Ám hogy gyermekeink valóban kiteljesedhessenek ebben a számukra még ismeretlen birodalomban, nem árt nekünk, szüleiknek is hitet tenni az anyanyelvi oktatás fontossága mellett. Mert ne feledjük: a nyelvcsere nem azonos az érvényesüléssel, és az anyanyelven szerzett tudás a legédesebb és legbiztosabb. Ezt tartsuk szem előtt, ha gyeremekünknek nem csak biztos, de boldog jövőt szeretnénk!
Ne feledje – holnaptól: iskolai beíratások!

Beíratás a Vámbéry Ármin Alapiskolába

A Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatósága meghívja az iskolakötelessé vált gyermekeket és tisztelt szüleiket a jövendő elsősök beiratkozására, amelyet 2019. április 24-től 27-ig (munkanapokon 7.30-tól 16.30-ig, szombaton 8.00-tól 12.00-ig) szervezünk iskolánk olvasótermében.
Kérjük Önöket, hozzák magukkal gyermekük születési bizonyítványát vagy annak másolatát!
Érezzék magukat otthon nálunk!
Masszi János igazgató
VÁMBÉRY ÁRMIN MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA, 
Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunaszerdahely, 031/552 53 85, varmin.eu, mail [at] varmin.eu

Várja elsőseit a Szabó Gyula Alapiskola!

A Szabó Gyula Alapiskola igzgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beíratás a 2019/2020-as tanév első évfolyamába (a keleti lakótelepre kihelyezett 1. osztályba is) 2019. április 24-től április 27-ig munkanapokon 7.30–16.30. óráig, szombaton 8.00–12.00 óráig az 1. a tanteremben (16-os terem) lesz.
Kérjük, hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát!
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermeküket.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, hívják a 031/552 24 31-es telefonszámot, illetve látogassák meg iskolánk honlapját és Facebook-oldalát!
www.zsszabo.sk
facebook.com/szabogyulaalapiskola
Nagy Árpád iskolaigazgató

Iskolahívogató – Kodály Zoltán Alapiskola

Intézményünk családias hangulatú, gyermekközpontú iskola. Legfontosabb pedagógiai célunk a gyerekek személyiségének, ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztése, kialakítása és bővítése. Legfőbb nevelési célunk, hogy szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, kiegyensúlyozott nemzedéket neveljünk. A nevelő-oktató munka során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtsunk.
Az ÜNNEPÉLYES BEIRATKOZÁS AZ ALAPISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA A 2019/2020-AS TANÉVRE 2019. április 24-én (szerdán) 15.00 órakor lesz.
Program: ünnepi műsor, játszóház, iskolaérettségi felmérés játékos feladatok megoldásával, találkozás a leendő osztálytanítókkal, beszélgetés az iskolapszichológussal
További időpontok: 2019. április 25-től  április 27-ig, hétköznapokon 7.30-tól 16.30-ig, szombaton 8.00-tól 12.00-ig
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: a gyermek anyakönyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa
Szeretettel várjuk jövendőbeli elsőseinket, szüleiket és minden kedves érdeklődőt!
Ibolya Olivér iskolaigazgató
 

Ezt már olvasta?

Cookies