Back to top

Ma van városunk gyásznapja

Publikálva: 2016, november 2 - 06:38
Dunaszerdahely város emléknapjai között november 2-a mint városunk gyásznapja szerepel – ma, Halottak napján van ugyanis az 1. és 2. világháború hősi katonahalottjainak és polgári áldozatainak az emléknapja településünkön.
Ma van városunk gyásznapja

Csak az 1. világháborúban több mint 90 katonahalottja volt Dunaszerdahelynek, s máig ismeretlen, nem kutatott az 1960-ban a városi rangra emelt településhez csatolt Sikabony és Előtejed községek akkori katonahalottjainak pontos létszáma és névsora.

Hasonlóan, a 2. világégésben is – nem számolva a több ezer polgári áldozatot – sokan estek el a harctéren.

Nagy Attila helytörténész szerint már az 1920-as években akart egy, a környező települések első világháborús emlékművéhez hasonló dunaszerdahelyit is állíttatni a város lakossága, gyűjtés is indult rá, ám az mégsem valósult meg.

Sem az első köztársaság idején, sem a 2. világháború utáni, kitelepítésektől terhelt korszakban nem került aztán terítékre egy hasonló emlékmű felállításának a kérdése, ráadásul 1945 után alig maradt a városnak tőzsgyökeres, s a téma iránt érzékeny szerdahelyi (sikabonyi és tejedi) lakosa – az 1960-as évektől pedig „lakosságában felduzzasztott” és urbanizált szocilaista mintavárosban már az eszmének sem volt helye.

Az 1971-ben emelt mai Szent István-téri Nagy János-féle Mártíremlékmű, az emberi csonkokat, s a háború borzalmait ábrázoló alkotás a fasizmus áldozatainak emlékműveként lett ismert szobra a városnak (előtte pontosan a helyén állt az 1939-ben felavatott magyar Ereklyés Országzászló...). A Mártíremlékműt aztán 1989 után kiegészítették: két oldalról három-három gránitból készült sírkő fogja közre, amelyen a 2. világháborúban elesett magyar katonák nevei és születési dátumai olvashatóak.

A sikabonyi temető bejárata mellett pedig az a gránit obeliszk áll, amely az 1960-ig különálló településrész 2. világháborúban elesett katonáinak állít emléket. A betontalapzaton álló obeliszkre az elesett katonák neveit és születési dátumaikat vésték.

Azonban minden hős nevét szeretnék megőrizni – mondta el Nagy Attila –, 2017 elejére tervezi ugyanis az 1. és a 2. világégés egykori dunaszerdahelyi katonahalottjainak teljes feltérképezését elkészíteni, ahol a dunaszerdahelyi katonahalottak névsora mellett megjelenne a tejedi és a sikabonyi, mindkét nagy háborúban elhunyt hősök névsora is.

Külön lista érintené a településünkön elhunyt és Dunaszerdahelyen eltemetett katonák névsorát, annak ellenére, hogy sírjuk 1-2 kivételtől eltekintve az 1960-as évek barbár temetőrombolása miatt megsemmisült.

Ugyancsak készül a sikabonyi első világháborús katonai hadifogolytemető sírjainak pontos és hiteles, dokumentumokkal alátámasztott adatbázisa, jelezte Nagy Attila, melynek alapjául a pozsonyi katonai levéltárban található anyakönyvek és halotti nyilvántartási lapok korabeli jegyzéke szolgál.

Ezt már olvasta?