Back to top

Kulcsár Tibor templomatya kapta az idei Szent György-díjat

Publikálva: 2023, április 25 - 06:44
Szent György napján, a város védőszentjének az ünnepén vehette át a Szent György-díjat Kulcsár Tibor templomatya, a helyi katolikus plébániaközösség gazdasági tanácsának a tagja. A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet alapította közéleti elismerést Dunaszerdahely város egyházi, kulturális és társadalmi életében végzett elévülhetetlen munkásságáért adományozták a templomatyának.
Kulcsár Tibor templomatya kapta az idei Szent György-díjat

Az április 24-ei ünnepséget megelőzően a Szent György-templomban tartottak a város lakosaiért búcsúi szentmisét, amelynek főcelebránra Fóthy Zoltán párkányi esperes volt. Fóthy Zoltán a 300-as évek elején vértanúhalált halt szent erényeit emelte ki beszédében, hozzátéve, hogy a gonosz megkísérti az embert, de a bajban Szent György segítség lehet a ma emberének is. Életpéldája, hitéhez való ragaszkodása és Krisztus iránti szeretete felülemelkedik.

A szentmisét követő Szent György-estet már a Vermes-villában tartották. Az esten dr. Hájos Zoltán is köszöntötte az egybegyűlteket: „akik eddig átvették a városvédő egylet alapította Szent György-díjat, azok egytől egyig köztiszteletben álló személyek, és kimagasló munkát végeztek városunk közéletében”, majd átadta a szót a díjazottat bejelentő és méltató Kiss Róbert tb. kanonoknak, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynökének, Dunaszerdahely város díszpolgárának. 

Kiss Róbert a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet jelenlévő tagjai, Karaffa Attila alpolgármester, Bugár György városi képviselő, Németh Margit pszichológus, Nagy Attila helytörténész, Nagy Iván múzeumigazgató, Nagy Krisztián DAC-menedzser és Iván Péter galériaigazgató között jelentette be a 2023-as Szent György-díjast. 

Az elismerést a városvédő egylet idén Kulcsár Tibor templomatyának ítélte oda.

„Egész gyermekkorától töretlenül hűséges katolikus vallásához. 2000 óta – 23 éve – tölti be a templomatyai tisztséget és tagja a plébániaközösség gazdasági tanácsának. Neve összefonódott a dunaszerdahelyi római katolikus egyházközség életével, minden területen segíti a plébánia mindennapjait” – fogalmazott Kiss Róbert.

„Az Isten házának szeretetét a szülői házból hozta magával. 

Templomatyaságának első évtizedében felügyelte, szervezte a Dunaszerdahely városától kapott új plébániaépület átépítését, a Szent György-templom teljes külső és belső generáljavítását, festését, padok felújítását, a karzat újjáépítését, új sekrestye építését, és az orgona javítását. Majd a sikabonyi új templom építésének az irányítását, munkálatainak mindennapos koordinálását vette kézbe. Ennek köszönhetően 2014-től Sikabonyban is naponta megszólal a déli harangszó, mely imára és rendszeresen szentmisére hívja a városrész híveit. Az ő vezetésével a templom kórusa is elkészült, hogy Isten háza minél több embert tudjon befogadni” – mondta a püspöki helynök, hozzátéve, hogy „Kulcsár Tibor testvérünk nemcsak a kőből épült templomaink építője, hanem a plébániaközösség oszlopos tagja, aki szükség szerint mint szolgálattevő segít a szentmisékben, kiveszi részét a plébánia rendezvényeinek megszervezésében.”

Kiss Róbert a méltatásban kiemelte a díjazott pedagógiai tevékenységét, hűségét és szolgálatkészségét, a Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusának főkancellárjaként végzett tevékenységét és kitüntetését is: „Kulcsár Tibort 2012 ben a Nagyszombati Főegyházmegye is kitüntette. Orosch János érsek atya Erdő Péter bíboros úr jelenlétében neki ajándékozta a Szent Erzsébet Rózsája-díjat, amellyel az egyházmegye azokat a híveket jutalmazza, akik az elhagyatottak és rászorulók között karitatív munkát végeznek, és ezáltal Krisztus szeretetét közvetítik az emberek között.”

A díjazott, Kulcsár Tibor szerint érdemeinek elismerése szól a korábbi templomatyáknak is, akik munkájukkal, életpéldájukkal a helyi katolikus egyházközösséget szolgálták. 

Az eseményen tiszteletét tette városunk másik alpolgármestere, Puha György is, illetve Bozay Krisztián dunaszerdahelyi esperes, Mons. Szakál László János alistáli esperes, Fóthy Zoltán párkányi esperes, Horváth Róbert atya és többek között Nagy Frigyes és Simon Ferenc korábbi díjazottak is.

A Szent György-esten a Dunaszerdahelyi Művészeti Alpiskola adott műsort, fellépett Papp Anna Glória  (zongora, felkészítő tanára Zsemlye Anita) és Fábrik Szabolcs (hegedű, felkészítő tanára Zuzana Ladzianská Pilátová). Zongorán közreműködött Adriana Mikulášeková.

A Szent György-díjat korábban Zsidó János, városunk egykori esperesplébánosa, Dunaszerdahely város díszpolgára, Cséfalvay Erzsébet egykori városi képviselő, Soós Lajos, az 1960–70-es évek dunaszerdahelyi színjátszásának egyik legendás alakja, id. Görözdi Miklós néhai dunaszerdahelyi református lelkész (posztumusz), a városunk hírnevét öregbítő Szent György Kórus, Marczell Béla néprajzi gyűjtő, muzeológus (posztumusz), Nagy Frigyes egykori alpolgármester, a Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusának elöljárója és Simon Ferenc, a Sikabony Polgári Társulás tiszteletbeli elnöke kapta meg.

(nagy)

Ezt már olvasta?

Cookies